Kolbudy 13.08.2022 (sobota!!!)
Pole Mokotowskie Warszawa 20.08.2022
Stogi II 21.08.2022

Parkowe 2020 regulaminy

Rodzinne Gry Parkowe na Orientację ALMANAK

Komunikat Startowy
Gdynia Karwiny 23.02.2020
Niniejszy komunikat stanowi integralną część regulaminu imprezy
opublikowanego w zakładce regulamin ogólny.

1. CENTRUM ZAWODÓW
Miejsce akcji: Granica lasu i nowego osiedla Viridis EuroStyl-u przy ul. Janiny Porazińskiej. Dojście drogą leśną od strony TESCO, przy ul. Nowowiczlińskiej.
Mapka lokalizacji biura tutaj.

Współrzędne bazy: 54.475584,18.478434

Biuro zawodów czynne od godz. 9:30.

Dojazd:
Autobusem nr 147, 171 (z Gdańska Oliwy - rozkład jazdy), 172, 180, 181, 191 lub 193 i inne (szczegóły tutaj) do przystanku Karwiny TESCCO. Dalej pieszo w stronę obwodnicy, na prejściu dla pieszych przejść na drugą stronę ul. Nowowiczlińskiej, cofnąć się w stronę stacji paliw i za dużą reklamą w lewo ścieżką leśną do góry.
Trolejbusem nr 23, 24, 27 lub 31 do przystanku Karwiny TESCCO. Dalej pieszo w stronę obwodnicy, na prejściu dla pieszych przejść na drugą stronę ul. Nowowiczlińskiej, cofnąć się w stronę stacji paliw i za dużą reklamą w lewo ścieżką leśną do góry.
Samochodem ulicą Nowowiczlińską na parking TESCO, następnie pieszo przez ul. Nowowiczlińską na przejściu dla pieszych (nie zbiegać po skarpie i nie przebiegać przez jezdnię w miejscu niedozwolonym), w prawo w stronę stacji paliw, za dużą reklamą w lewo ścieżką leśną do góry.

2. PROGRAM IMPREZY
9:30-12:30 praca biura zawodów. Można przyjść o dowolnej godzinie w podanym przedziale czasu.
10:00-12:30 start drużyn zgłoszonych internetowo (z zarezerwowanymi mapami) i drużyn zgłoszonych na miejscu (w ramach puli map rezerwowych). Minuty startowe przydzielane będą na starcie zgodnie z kolejnością rejestracji uczestników na sekretariacie.
11:30-12:30 start drużyn zgłoszonych w dniu imprezy na mapach osób zgłoszonych wcześniej, które nie stawiły się na starcie do godz. 11:30
14:00 godzina zamknięcia mety
14:00-15:00
planowane zbieranie punktów.

Dla każdej drużyny zgłoszonej internetowo zarezerwowana zostanie przynajmniej 1 mapa startowa. Możliwe jest pobranie większej liczby map przez drużynę, jednak z uwagi na ochronę środowiska przewidziana jest jedna mapa na każde dwie osoby startujace w drużynie.

Rezerwacja map obowiązuje do godz. 11:30. Po tej godzinie mapy zostaną rozdysponowane wśród uczestników zgłoszonych w dniu imprezy a start będzie możliwy jedynie do wyczerpania puli dostępnych map. 

Zalecamy, aby osoby zgłoszone internetowo startowały w godz. 9:30-11:30, zaś osoby wcześniej niezgłoszone by przychodziły po godz. 11:30.

3. ZGŁOSZENIA
Drogą internetową
za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego po lewej stronie w menu "wyślij zgłoszenie", najepiej (niższa, promocyjna opłata) do piątku 21 lutego 2020 do godz. 20:00 lub
W bazie zawodów, po wyłączeniu formularza zgłoszeniowego, w miarę dostępnych map.

Medal imprezy zapewniamy osobom, które zgłoszą się do czwartku 20 lutego 2020 do godz. 23:00.

UWAGA!!! Po wysłaniu formularza zgłoszeniowego należy sprawdzić, czy drużyna jest na LIŚCIE ZGŁOSZEŃ oraz czy na podany w zgłoszeniu e-mail wpłynęło potwierdzenie zgłoszenia. Jeśli tego nie ma należy ponownie wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Prosimy o rozważne dokonywanie zgłoszeń. Osoby, które dokonają zgłoszenia i z różnych przyczyn zrezygnują ze startu prosimy o SMS-a z taką informacją na numer 502 76 55 36. W SMS-ie prosimy podać trasę i numer drużuny z listy startowej. Pozwoli to na przekazanie przygotowanych medali i map innym uczestnikom.

Na każdą trasę ustalony jest limit zgłoszeń. Na miejscu, w biurze zawodów przyjmowane będą zgłoszenia tylko do wyczerpania zapasu map. Bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenia poprzez internet. Osobom zgłoszonym po terminie oraz w bazie zawodów nie gwarantujemy kompletu świadczeń (zwłaszcza mapy i medalu).

4. WARUNKI UDZIAŁU

 • Osoby niepełnoletnie do 12-tego roku życia mogą brać udział jedynie pod opieką osoby pełnoletniej zgłoszonej jako uczestnik tej samej drużyny. Startując pod opieką innej osoby dorosłej niż jej opiekun prawny (rodzic) muszą posiadać pisemną zgodę opiekuna prawnego, którą należy przekazać w biurze zawodów.
 • Osoby niepełnoletnie w wieku 13-17 lat mogą startować tylko pod opieką pełnoletniego opiekuna prawnego (rodzica), lub za jego pisemną zgodą, którą należy przekazać w biurze zawodów.

Podczas rejestracji należy w sekretariacie Rajdu pozostawić wypełnioną i podpisaną zgodę (wzór w dziale DO POBRANIA). Osoby nieletnie bez zgody opiekunów nie będą dopuszczone do startu.

5. WSPÓŁPRACA I DOFINANSOWANIE

6. OPŁATA STARTOWA

  Osoby zgłoszone w terminie do piątku do godz. 20:00. Osoby zgłoszone po terminie i w bazie. Osoby zwolnione z opłat zgłoszone po terminie i w bazie.
Do 3-ego roku życia
(rok ur. 2017-2020)
1,00 zł 3,00 zł 2,00 zł
Dzieci powyżej 3 do 12 lat
(rok ur. 2008-2016)
5,00 zł 8,00 zł 3,00 zł
Młodzież powyżej 12 do 20 lat
(rok ur. 2000-2007)
10,00 zł 15,00 zł 5,00 zł
Dorośli powyżej 20 roku życia
(rok ur. 1999 i starsi)
15,00 zł 22,00 zł 7,00 zł
Wypożyczenie karty SportIdent
(obligatoryjnie 1 dla drużyny)
w przypadku braku własnego chipa
5,00 zł 5,00 zł 0,00 zł
Zakup karty SportIdent
20 podbić PK
(na własność)
70,00 zł 70,00 zł 70,00 zł
Zakup chipa SportIdent
30 podbić PK
(na własność)
180,00 zł 180,00 zł 180,00 zł
Zgubienie wypożyczonej karty
lub chipa SportIdent
70,00 / 180,00 zł 70,00 / 180,00 zł 70,00 / 180,00 zł

Opiekunowie grup szkolnych, stowarzyszeń, klubów itp. udział bezpłatny.

Osoby piekące ciasto na daną edycję Parkowych BnO udział bezpłatny. Szczegóły w zakładce Kawiarniany Kącik.

Opłatę startową wpłacamy w biurze imprezy.

Rodzinne Gry Parkowe na Orientację ALMANAK

Komunikat Startowy
Wronia Górka (Gdańsk-Aniołki) 11.10.2020
Niniejszy komunikat stanowi integralną część regulaminu imprezy
opublikowanego w zakładce regulamin ogólny.

1. CENTRUM ZAWODÓW
Miejsce startu: polana leśna na Wzgórzu (Osiedlu) Focha, za budynkiem przy ul. Marszałka Ferdynanda Focha 22-26.
Mapka lokalizacji startu tutaj.

Biuro zawodów czynne od godz. 9:30.

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną przypominamy, że na terenie biura zawodów obowiązuje konieczność noszenia maseczek i zachowania dystansu społecznego.

Dojazd:
Autobusem nr 130, 184, 199, 210 do przystanku Focha. Dalej pieszo w stronę Gdańska Glownego. W lewo w ul. Focha i dalej prosto okolo 350m. Za budynkiem Focha 22-26 schodami w dół.
Samochodem dojazd na ul. Focha, z Suchanina ul. Powstańców Warszawskich w stronę Gdańska. Za nowym kościołem św. Teresy od Dzieciątka Jezus w lewo w ul. Focha.

2. PROGRAM IMPREZY
9:30-12:30 praca biura zawodów. Można przyjść o dowolnej godzinie w podanym przedziale czasu.
10:00-12:30 start drużyn zgłoszonych internetowo (z zarezerwowanymi mapami) i drużyn zgłoszonych na miejscu (w ramach puli map rezerwowych). Minuty startowe przydzielane będą na starcie zgodnie z kolejnością rejestracji uczestników na sekretariacie.
11:30-12:30 start drużyn zgłoszonych w dniu imprezy na mapach osób zgłoszonych wcześniej, które nie stawiły się na starcie do godz. 11:30
14:00 godzina zamknięcia mety
14:00-15:00
planowane zbieranie punktów.

Dla każdej drużyny zgłoszonej internetowo zarezerwowana zostanie przynajmniej 1 mapa startowa. Możliwe jest pobranie większej liczby map przez drużynę, jednak z uwagi na ochronę środowiska przewidziana jest jedna mapa na każde dwie osoby startujace w drużynie.

Rezerwacja map obowiązuje do godz. 11:30. Po tej godzinie mapy zostaną rozdysponowane wśród uczestników zgłoszonych w dniu imprezy a start będzie możliwy jedynie do wyczerpania puli dostępnych map. 

Zalecamy, aby osoby zgłoszone internetowo startowały w godz. 9:30-11:30, zaś osoby wcześniej niezgłoszone by przychodziły po godz. 11:30.

3. ZGŁOSZENIA
Drogą internetową
za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego po lewej stronie w menu "wyślij zgłoszenie", najepiej (niższa, promocyjna opłata) do piątku 9 października do godz. 20:00 lub
W bazie zawodów, po wyłączeniu formularza zgłoszeniowego, w miarę dostępnych map.

Medal imprezy zapewniamy osobom, które zgłoszą się do czwartku 8 października do godz. 23:00.

UWAGA!!! Po wysłaniu formularza zgłoszeniowego należy sprawdzić, czy drużyna jest na LIŚCIE ZGŁOSZEŃ oraz czy na podany w zgłoszeniu e-mail wpłynęło potwierdzenie zgłoszenia. Jeśli tego nie ma należy ponownie wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Prosimy o rozważne dokonywanie zgłoszeń. Osoby, które dokonają zgłoszenia i z różnych przyczyn zrezygnują ze startu prosimy o SMS-a z taką informacją na numer 502 76 55 36. W SMS-ie prosimy podać trasę i numer drużuny z listy startowej. Pozwoli to na przekazanie przygotowanych medali i map innym uczestnikom.

Na każdą trasę ustalony jest limit zgłoszeń. Na miejscu, w biurze zawodów przyjmowane będą zgłoszenia tylko do wyczerpania zapasu map. Bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenia poprzez internet. Osobom zgłoszonym po terminie oraz w bazie zawodów nie gwarantujemy kompletu świadczeń (zwłaszcza mapy i medalu).

4. WARUNKI UDZIAŁU

 • Osoby niepełnoletnie do 12-tego roku życia mogą brać udział jedynie pod opieką osoby pełnoletniej zgłoszonej jako uczestnik tej samej drużyny. Startując pod opieką innej osoby dorosłej niż jej opiekun prawny (rodzic) muszą posiadać pisemną zgodę opiekuna prawnego, którą należy przekazać w biurze zawodów.
 • Osoby niepełnoletnie w wieku 13-17 lat mogą startować tylko pod opieką pełnoletniego opiekuna prawnego (rodzica), lub za jego pisemną zgodą, którą należy przekazać w biurze zawodów.

Podczas rejestracji należy w sekretariacie Rajdu pozostawić wypełnioną i podpisaną zgodę (wzór w dziale DO POBRANIA). Osoby nieletnie bez zgody opiekunów nie będą dopuszczone do startu.

5. WSPÓŁPRACA I DOFINANSOWANIE

 • Miasto Gdańsk - Wydział Rozwoju Społecznego
 • Rada Dzielnicy Aniołki
 • Sklep turystyczny tuttu.pl
 • Firma cateringowa PHU GROTH

6. OPŁATA STARTOWA
Mieszkańcy Dzielnicy Aniołki (dzięki wsparciu imprezy przez Radę Dzielnicy) są zwolnieni z opłat.

Dokumentami, które należy okazać w sekretariacie podczas rejestracji, potwierdzającymi fakt zamieszkiwania w danej dzielnicy są:
- dowód osobisty lub inny dokument tożsamości z wpisanym adresem z terenu dzielnicy, 
- decyzja prezydenta Miasta Gdańska orzekająca o wpisaniu do rejestru wyborców na terenie danej dzielnicy (w przypadku gdy adres zamieszkania jest inny niż adres wpisany w dowodzie osobistym).

- rachunek za prąd, gaz, inne z wpisanym nazwiskiem i adresem z dzielnicy.

Zwolnienie z opłat przysługuje tylko i wyłącznie mieszkańcom zgłoszonym za pomocą formularza internetowego w terminie podstawowym podanym w punkcie ZGŁOSZENIA.

Pozostali uczestnicy:

  Osoby zgłoszone w terminie do piątku do godz. 20:00. Osoby zgłoszone po terminie i w bazie. Osoby zwolnione z opłat zgłoszone po terminie i w bazie.
Do 3-ego roku życia
(rok ur. 2017-2020)
1,00 zł 3,00 zł 2,00 zł
Dzieci powyżej 3 do 12 lat
(rok ur. 2008-2016)
5,00 zł 8,00 zł 3,00 zł
Młodzież powyżej 12 do 20 lat
(rok ur. 2000-2007)
10,00 zł 15,00 zł 5,00 zł
Dorośli powyżej 20 roku życia
(rok ur. 1999 i starsi)
15,00 zł 22,00 zł 7,00 zł
Wypożyczenie karty SportIdent
(obligatoryjnie 1 dla drużyny)
w przypadku braku własnego chipa
5,00 zł 5,00 zł 0,00 zł
Zakup karty SportIdent
20 podbić PK
(na własność)
70,00 zł 70,00 zł 70,00 zł
Zakup chipa SportIdent
30 podbić PK
(na własność)
180,00 zł 180,00 zł 180,00 zł
Zgubienie wypożyczonej karty
lub chipa SportIdent
70,00 / 180,00 zł 70,00 / 180,00 zł 70,00 / 180,00 zł

Opiekunowie grup szkolnych, stowarzyszeń, klubów itp. udział bezpłatny.

Osoby piekące ciasto na daną edycję Parkowych BnO udział bezpłatny. Szczegóły w zakładce Kawiarniany Kącik.

Opłatę startową wpłacamy w biurze imprezy.

Rodzinne Gry Parkowe na Orientację ALMANAK

Komunikat Startowy
Gdańsk-Wrzeszcz Królewskie Wzgórze (Ślimak) 26.04.2020
Niniejszy komunikat stanowi integralną część regulaminu imprezy
opublikowanego w zakładce regulamin ogólny.

1. CENTRUM ZAWODÓW
Miejsce startu: Gdańsk Wrzeszcz - Festynowa Łąka przy ul. Jaśkowa Dolina,  vis-a-vis wejścia do Teatru Leśnego, przy pamiątkowym dębie i głazie upamiętniającym jego posadzenie w 1863 r.
Mapka lokalizacji startu tutaj

Dojazd:
Autobusem nr 127, 129, 162, 262 do przystanku Na Wzgórzu, dalej pieszo ul. Jaśkowa Dolina w stronę Wrzeszcza 250m.
Samochodem ul. Jaśkowa Dolina do parkingu vis-a-vis wejścia do Teatru Leśnego.

Biuro zawodów czynne od godz. 9:30.

2. PROGRAM IMPREZY
9:30-12:30 praca biura zawodów. Można przyjść o dowolnej godzinie w podanym przedziale czasu.
10:00-12:30 start drużyn zgłoszonych internetowo (z zarezerwowanymi mapami) i drużyn zgłoszonych na miejscu (w ramach puli map rezerwowych). Minuty startowe przydzielane będą na starcie zgodnie z kolejnością rejestracji uczestników na sekretariacie.
11:30-12:30 start drużyn zgłoszonych w dniu imprezy na mapach osób zgłoszonych wcześniej, które nie stawiły się na starcie do godz. 11:30
14:00 godzina zamknięcia mety
14:00-15:00
planowane zbieranie punktów.

Dla każdej drużyny zgłoszonej internetowo zarezerwowana zostanie przynajmniej 1 mapa startowa. Możliwe jest pobranie większej liczby map przez drużynę, jednak z uwagi na ochronę środowiska przewidziana jest jedna mapa na każde dwie osoby startujace w drużynie.

Rezerwacja map obowiązuje do godz. 11:30. Po tej godzinie mapy zostaną rozdysponowane wśród uczestników zgłoszonych w dniu imprezy a start będzie możliwy jedynie do wyczerpania puli dostępnych map. 

Zalecamy, aby osoby zgłoszone internetowo startowały w godz. 9:30-11:30, zaś osoby wcześniej niezgłoszone by przychodziły po godz. 11:30.

3. ZGŁOSZENIA
Drogą internetową
za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego po lewej stronie w menu "wyślij zgłoszenie", najepiej (niższa, promocyjna opłata) do piątku 24 kwietnia do godz. 20:00 lub
W bazie zawodów, po wyłączeniu formularza zgłoszeniowego, w miarę dostępnych map.

Medal imprezy zapewniamy osobom, które zgłoszą się do czwartku 23 kwietnia do godz. 23:00.

UWAGA!!! Po wysłaniu formularza zgłoszeniowego należy sprawdzić, czy drużyna jest na LIŚCIE ZGŁOSZEŃ oraz czy na podany w zgłoszeniu e-mail wpłynęło potwierdzenie zgłoszenia. Jeśli tego nie ma należy ponownie wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Prosimy o rozważne dokonywanie zgłoszeń. Osoby, które dokonają zgłoszenia i z różnych przyczyn zrezygnują ze startu prosimy o SMS-a z taką informacją na numer 502 76 55 36. W SMS-ie prosimy podać trasę i numer drużuny z listy startowej. Pozwoli to na przekazanie przygotowanych medali i map innym uczestnikom.

Na każdą trasę ustalony jest limit zgłoszeń. Na miejscu, w biurze zawodów przyjmowane będą zgłoszenia tylko do wyczerpania zapasu map. Bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenia poprzez internet. Osobom zgłoszonym po terminie oraz w bazie zawodów nie gwarantujemy kompletu świadczeń (zwłaszcza mapy i medalu).

4. WARUNKI UDZIAŁU

 • Osoby niepełnoletnie do 12-tego roku życia mogą brać udział jedynie pod opieką osoby pełnoletniej zgłoszonej jako uczestnik tej samej drużyny. Startując pod opieką innej osoby dorosłej niż jej opiekun prawny (rodzic) muszą posiadać pisemną zgodę opiekuna prawnego, którą należy przekazać w biurze zawodów.
 • Osoby niepełnoletnie w wieku 13-17 lat mogą startować tylko pod opieką pełnoletniego opiekuna prawnego (rodzica), lub za jego pisemną zgodą, którą należy przekazać w biurze zawodów.

Podczas rejestracji należy w sekretariacie Rajdu pozostawić wypełnioną i podpisaną zgodę (wzór w dziale DO POBRANIA). Osoby nieletnie bez zgody opiekunów nie będą dopuszczone do startu.

5. WSPÓŁPRACA I DOFINANSOWANIE

 • Miasto Gdańsk - Wydział Rozwoju Społecznego
 • Rada Dzielnicy Wrzeszcz Górny
 • Sklep turystyczny tuttu.pl
 • Firma cateringowa PHU GROTH

6. OPŁATA STARTOWA
Mieszkańcy Dzielnicy Wrzeszcz Górny (dzięki wsparciu imprezy przez Radę Dzielnicy) są zwolnieni z opłat.

Dokumentami, które należy okazać w sekretariacie podczas rejestracji, potwierdzającymi fakt zamieszkiwania w danej dzielnicy są:
- dowód osobisty lub inny dokument tożsamości z wpisanym adresem z terenu dzielnicy, 
- decyzja prezydenta Miasta Gdańska orzekająca o wpisaniu do rejestru wyborców na terenie danej dzielnicy (w przypadku gdy adres zamieszkania jest inny niż adres wpisany w dowodzie osobistym).

- rachunek za prąd, gaz, inne z wpisanym nazwiskiem i adresem z dzielnicy.

Zwolnienie z opłat przysługuje tylko i wyłącznie mieszkańcom zgłoszonym za pomocą formularza internetowego w terminie podstawowym podanym w punkcie ZGŁOSZENIA.

Pozostali uczestnicy:

  Osoby zgłoszone w terminie do piątku do godz. 20:00. Osoby zgłoszone po terminie i w bazie. Osoby zwolnione z opłat zgłoszone po terminie i w bazie.
Do 3-ego roku życia
(rok ur. 2017-2020)
1,00 zł 3,00 zł 2,00 zł
Dzieci powyżej 3 do 12 lat
(rok ur. 2008-2016)
5,00 zł 8,00 zł 3,00 zł
Młodzież powyżej 12 do 20 lat
(rok ur. 2000-2007)
10,00 zł 15,00 zł 5,00 zł
Dorośli powyżej 20 roku życia
(rok ur. 1999 i starsi)
15,00 zł 22,00 zł 7,00 zł
Wypożyczenie karty SportIdent
(obligatoryjnie 1 dla drużyny)
w przypadku braku własnego chipa
5,00 zł 5,00 zł 0,00 zł
Zakup karty SportIdent
20 podbić PK
(na własność)
70,00 zł 70,00 zł 70,00 zł
Zakup chipa SportIdent
30 podbić PK
(na własność)
180,00 zł 180,00 zł 180,00 zł
Zgubienie wypożyczonej karty
lub chipa SportIdent
70,00 / 180,00 zł 70,00 / 180,00 zł 70,00 / 180,00 zł

Opiekunowie grup szkolnych, stowarzyszeń, klubów itp. udział bezpłatny.

Osoby piekące ciasto na daną edycję Parkowych BnO udział bezpłatny. Szczegóły w zakładce Kawiarniany Kącik.

Opłatę startową wpłacamy w biurze imprezy.

autobusem nr 127, 129, 162, 262 do przystanku Na Wzgórzu, dalej pieszo ul. Jaśkowa Dolina w stronę Wrzeszcza

Rodzinne Gry Parkowe na Orientację ALMANAK

Komunikat Startowy
Smęgorzyno 13.09.2020

Niniejszy komunikat stanowi integralną część regulaminu imprezy
opublikowanego w zakładce regulamin ogólny.

1. CENTRUM ZAWODÓW
Miejsce startu: polana pod lasem, na końcu ul. Smęgorzyńskiej.

Biuro zawodów czynne od godz. 9:30.

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną przypominamy, że na terenie biura zawodów obowiązuje konieczność noszenia maseczek i zachowania dystansu społecznego.

Dojazd:
Samochodem (zalecane) ul. Kartuską, za ul. Nowatorów i Stokłosy w lewo w ul. Smęgorzyńską. Dalej prosto w stronę lasu, za skrzyżowaniem z ul. Gostyńską, na początek ul. Tuchomskiej.
Autobusem
nr 157 lub 167 do przystanku Kartuska 01 (na ul. Nowatorów) i dalej pieszo na drugą stronę ul. Kartuskiej, na wprost niewyraźną ścieżką przy granicy lasu do ul. Smęgorzyńskiej. W lewo w stronę lasu, za skrzyżowaniem z ul. Gostyńską, na początek ul. Tuchomskiej. Łącznie około 2600m.

Mapka lokalizacji startu tutaj.

2. PROGRAM IMPREZY
9:30-12:30 praca biura zawodów. Można przyjść o dowolnej godzinie w podanym przedziale czasu.
10:00-12:30 start drużyn zgłoszonych internetowo (z zarezerwowanymi mapami) i drużyn zgłoszonych na miejscu (w ramach puli map rezerwowych). Minuty startowe przydzielane będą na starcie zgodnie z kolejnością rejestracji uczestników na sekretariacie.
11:30-12:30 start drużyn zgłoszonych w dniu imprezy na mapach osób zgłoszonych wcześniej, które nie stawiły się na starcie do godz. 11:30
14:00 godzina zamknięcia mety
14:00-15:00
planowane zbieranie punktów.

Dla każdej drużyny zgłoszonej internetowo zarezerwowana zostanie przynajmniej 1 mapa startowa. Możliwe jest pobranie większej liczby map przez drużynę, jednak z uwagi na ochronę środowiska przewidziana jest jedna mapa na każde dwie osoby startujace w drużynie.

Rezerwacja map obowiązuje do godz. 11:30. Po tej godzinie mapy zostaną rozdysponowane wśród uczestników zgłoszonych w dniu imprezy a start będzie możliwy jedynie do wyczerpania puli dostępnych map. 

Zalecamy, aby osoby zgłoszone internetowo startowały w godz. 9:30-11:30, zaś osoby wcześniej niezgłoszone by przychodziły po godz. 11:30.

3. ZGŁOSZENIA
Drogą internetową
za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego po lewej stronie w menu "wyślij zgłoszenie", najepiej (niższa, promocyjna opłata) do piątku 11 września do godz. 20:00 lub
W bazie zawodów, po wyłączeniu formularza zgłoszeniowego, w miarę dostępnych map.

Medal imprezy zapewniamy osobom, które zgłoszą się do czwartku 10 września do godz. 23:00.

UWAGA!!! Po wysłaniu formularza zgłoszeniowego należy sprawdzić, czy drużyna jest na LIŚCIE ZGŁOSZEŃ oraz czy na podany w zgłoszeniu e-mail wpłynęło potwierdzenie zgłoszenia. Jeśli tego nie ma należy ponownie wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Prosimy o rozważne dokonywanie zgłoszeń. Osoby, które dokonają zgłoszenia i z różnych przyczyn zrezygnują ze startu prosimy o SMS-a z taką informacją na numer 502 76 55 36. W SMS-ie prosimy podać trasę i numer drużuny z listy startowej. Pozwoli to na przekazanie przygotowanych medali i map innym uczestnikom.

Na każdą trasę ustalony jest limit zgłoszeń. Na miejscu, w biurze zawodów przyjmowane będą zgłoszenia tylko do wyczerpania zapasu map. Bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenia poprzez internet. Osobom zgłoszonym po terminie oraz w bazie zawodów nie gwarantujemy kompletu świadczeń (zwłaszcza mapy i medalu).

4. WARUNKI UDZIAŁU

 • Osoby niepełnoletnie do 12-tego roku życia mogą brać udział jedynie pod opieką osoby pełnoletniej zgłoszonej jako uczestnik tej samej drużyny. Startując pod opieką innej osoby dorosłej niż jej opiekun prawny (rodzic) muszą posiadać pisemną zgodę opiekuna prawnego, którą należy przekazać w biurze zawodów.
 • Osoby niepełnoletnie w wieku 13-17 lat mogą startować tylko pod opieką pełnoletniego opiekuna prawnego (rodzica), lub za jego pisemną zgodą, którą należy przekazać w biurze zawodów.

Podczas rejestracji należy w sekretariacie Rajdu pozostawić wypełnioną i podpisaną zgodę (wzór w dziale DO POBRANIA). Osoby nieletnie bez zgody opiekunów nie będą dopuszczone do startu.

5. WSPÓŁPRACA I DOFINANSOWANIE

 • Miasto Gdańsk - Wydział Rozwoju Społecznego
 • Rada Dzielnicy Kokoszki
 • Sklep turystyczny tuttu.pl
 • Firma cateringowa PHU GROTH

6. OPŁATA STARTOWA
Mieszkańcy Dzielnicy Kokoszki (dzięki wsparciu imprezy przez Radę Dzielnicy) są zwolnieni z opłat.

Dokumentami, które należy okazać w sekretariacie podczas rejestracji, potwierdzającymi fakt zamieszkiwania w danej dzielnicy są:
- dowód osobisty lub inny dokument tożsamości z wpisanym adresem z terenu dzielnicy,   
- decyzja prezydenta Miasta Gdańska orzekająca o wpisaniu do rejestru wyborców na terenie danej dzielnicy (w przypadku gdy adres zamieszkania jest inny niż adres wpisany w dowodzie osobistym).

- rachunek za prąd, gaz, inne z wpisanym nazwiskiem i adresem z dzielnicy.

Zwolnienie z opłat przysługuje tylko i wyłącznie mieszkańcom zgłoszonym za pomocą formularza internetowego w terminie podstawowym podanym w punkcie ZGŁOSZENIA.

Pozostali uczestnicy:

  Osoby zgłoszone w terminie do piątku do godz. 20:00. Osoby zgłoszone po terminie i w bazie. Osoby zwolnione z opłat zgłoszone po terminie i w bazie.
Do 3-ego roku życia
(rok ur. 2017-2020)
1,00 zł 3,00 zł 2,00 zł
Dzieci powyżej 3 do 12 lat
(rok ur. 2008-2016)
5,00 zł 8,00 zł 3,00 zł
Młodzież powyżej 12 do 20 lat
(rok ur. 2000-2007)
10,00 zł 15,00 zł 5,00 zł
Dorośli powyżej 20 roku życia
(rok ur. 1999 i starsi)
15,00 zł 22,00 zł 7,00 zł
Wypożyczenie karty SportIdent
(obligatoryjnie 1 dla drużyny)
w przypadku braku własnego chipa
5,00 zł 5,00 zł 0,00 zł
Zakup karty SportIdent
20 podbić PK
(na własność)
70,00 zł 70,00 zł 70,00 zł
Zakup chipa SportIdent
30 podbić PK
(na własność)
180,00 zł 180,00 zł 180,00 zł
Zgubienie wypożyczonej karty
lub chipa SportIdent
70,00 / 180,00 zł 70,00 / 180,00 zł 70,00 / 180,00 zł

Opiekunowie grup szkolnych, stowarzyszeń, klubów itp. udział bezpłatny.

Osoby piekące ciasto na daną edycję Parkowych BnO udział bezpłatny. Szczegóły w zakładce Kawiarniany Kącik.

Opłatę startową wpłacamy w biurze imprezy.

Rodzinne Gry Parkowe na Orientację ALMANAK

Komunikat Startowy
Gdańsk-Strzyża (Głaz Borkowskiego) 19.09.2020 (sobota!!!)
Niniejszy komunikat stanowi integralną część regulaminu imprezy
opublikowanego w zakładce regulamin ogólny.

1. CENTRUM ZAWODÓW
Przejście pod torami Pomorskiej Kolei Metropolitalnej za kościołem przy ul. Kiepury na gdańskiej dzielnicy Strzyża.
Mapka lokalizacji startu tutaj.

Biuro zawodów czynne od godz. 9:30.

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną przypominamy, że na terenie biura zawodów obowiązuje konieczność noszenia maseczek i zachowania dystansu społecznego.

Dojazd:
Tramwajem nr 5, 6, 9, 11, 12 w kierunku Strzyża-Oliwa-Jelitkowo do przystanku Zajezdnia. Dalej pieszo ul. Chopina - Gomółki - Kiepury do linii Pomorskiej Koleji Metropolitalnej, w lewo na południowy-zachód do przejścia pod torami.
Samochodem aleją Wojska Polskiego, dalej Chopina i Gomółki do kościoła przy ul. Kiepury (tu najlepiej zostawić auta). Dalej pieszo ul. Kiepury do linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, w lewo na południowy-zachód do przejścia pod torami.

2. PROGRAM IMPREZY
9:30-12:30 praca biura zawodów. Można przyjść o dowolnej godzinie w podanym przedziale czasu.
10:00-12:30 start drużyn zgłoszonych internetowo (z zarezerwowanymi mapami) i drużyn zgłoszonych na miejscu (w ramach puli map rezerwowych). Minuty startowe przydzielane będą na starcie zgodnie z kolejnością rejestracji uczestników na sekretariacie.
11:30-12:30 start drużyn zgłoszonych w dniu imprezy na mapach osób zgłoszonych wcześniej, które nie stawiły się na starcie do godz. 11:30
14:00 godzina zamknięcia mety
14:00-15:00
planowane zbieranie punktów.

Dla każdej drużyny zgłoszonej internetowo zarezerwowana zostanie przynajmniej 1 mapa startowa. Możliwe jest pobranie większej liczby map przez drużynę, jednak z uwagi na ochronę środowiska przewidziana jest jedna mapa na każde dwie osoby startujace w drużynie.

Rezerwacja map obowiązuje do godz. 11:30. Po tej godzinie mapy zostaną rozdysponowane wśród uczestników zgłoszonych w dniu imprezy a start będzie możliwy jedynie do wyczerpania puli dostępnych map. 

Zalecamy, aby osoby zgłoszone internetowo startowały w godz. 9:30-11:30, zaś osoby wcześniej niezgłoszone by przychodziły po godz. 11:30.

3. ZGŁOSZENIA
Drogą internetową
za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego po lewej stronie w menu "wyślij zgłoszenie", najepiej (niższa, promocyjna opłata) do piątku 18 września do godz. 12:00 lub
W bazie zawodów, po wyłączeniu formularza zgłoszeniowego, w miarę dostępnych map.

Medal imprezy zapewniamy osobom, które zgłoszą się do czwartku 17 września do godz. 23:00.

UWAGA!!! Po wysłaniu formularza zgłoszeniowego należy sprawdzić, czy drużyna jest na LIŚCIE ZGŁOSZEŃ oraz czy na podany w zgłoszeniu e-mail wpłynęło potwierdzenie zgłoszenia. Jeśli tego nie ma należy ponownie wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Prosimy o rozważne dokonywanie zgłoszeń. Osoby, które dokonają zgłoszenia i z różnych przyczyn zrezygnują ze startu prosimy o SMS-a z taką informacją na numer 502 76 55 36. W SMS-ie prosimy podać trasę i numer drużuny z listy startowej. Pozwoli to na przekazanie przygotowanych medali i map innym uczestnikom.

Na każdą trasę ustalony jest limit zgłoszeń. Na miejscu, w biurze zawodów przyjmowane będą zgłoszenia tylko do wyczerpania zapasu map. Bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenia poprzez internet. Osobom zgłoszonym po terminie oraz w bazie zawodów nie gwarantujemy kompletu świadczeń (zwłaszcza mapy i medalu).

4. WARUNKI UDZIAŁU

 • Osoby niepełnoletnie do 12-tego roku życia mogą brać udział jedynie pod opieką osoby pełnoletniej zgłoszonej jako uczestnik tej samej drużyny. Startując pod opieką innej osoby dorosłej niż jej opiekun prawny (rodzic) muszą posiadać pisemną zgodę opiekuna prawnego, którą należy przekazać w biurze zawodów.
 • Osoby niepełnoletnie w wieku 13-17 lat mogą startować tylko pod opieką pełnoletniego opiekuna prawnego (rodzica), lub za jego pisemną zgodą, którą należy przekazać w biurze zawodów.

Podczas rejestracji należy w sekretariacie Rajdu pozostawić wypełnioną i podpisaną zgodę (wzór w dziale DO POBRANIA). Osoby nieletnie bez zgody opiekunów nie będą dopuszczone do startu.

5. WSPÓŁPRACA I DOFINANSOWANIE

 • Miasto Gdańsk - Wydział Rozwoju Społecznego
 • Rada Dzielnicy Strzyża
 • Firma cateringowa PHU GROTH

6. OPŁATA STARTOWA
Mieszkańcy Dzielnicy Strzyża (dzięki wsparciu imprezy przez Radę Dzielnicy) są zwolnieni z opłat.

Dokumentami, które należy okazać w sekretariacie podczas rejestracji, potwierdzającymi fakt zamieszkiwania w danej dzielnicy są:
- dowód osobisty lub inny dokument tożsamości z wpisanym adresem z terenu dzielnicy,   
- decyzja prezydenta Miasta Gdańska orzekająca o wpisaniu do rejestru wyborców na terenie danej dzielnicy (w przypadku gdy adres zamieszkania jest inny niż adres wpisany w dowodzie osobistym).

- rachunek za prąd, gaz, inne z wpisanym nazwiskiem i adresem z dzielnicy.

Zwolnienie z opłat przysługuje tylko i wyłącznie mieszkańcom zgłoszonym za pomocą formularza internetowego w terminie podstawowym podanym w punkcie ZGŁOSZENIA.

Pozostali uczestnicy:

  Osoby zgłoszone w terminie do piątku do godz. 20:00. Osoby zgłoszone po terminie i w bazie. Osoby zwolnione z opłat zgłoszone po terminie i w bazie.
Do 3-ego roku życia
(rok ur. 2017-2020)
1,00 zł 3,00 zł 2,00 zł
Dzieci powyżej 3 do 12 lat
(rok ur. 2008-2016)
5,00 zł 8,00 zł 3,00 zł
Młodzież powyżej 12 do 20 lat
(rok ur. 2000-2007)
10,00 zł 15,00 zł 5,00 zł
Dorośli powyżej 20 roku życia
(rok ur. 1999 i starsi)
15,00 zł 22,00 zł 7,00 zł
Wypożyczenie karty SportIdent
(obligatoryjnie 1 dla drużyny)
w przypadku braku własnego chipa
5,00 zł 5,00 zł 0,00 zł
Zakup karty SportIdent
20 podbić PK
(na własność)
70,00 zł 70,00 zł 70,00 zł
Zakup chipa SportIdent
30 podbić PK
(na własność)
180,00 zł 180,00 zł 180,00 zł
Zgubienie wypożyczonej karty
lub chipa SportIdent
70,00 / 180,00 zł 70,00 / 180,00 zł 70,00 / 180,00 zł

Opiekunowie grup szkolnych, stowarzyszeń, klubów itp. udział bezpłatny.

Opłatę startową wpłacamy w biurze imprezy.

Rodzinne Gry Parkowe na Orientację ALMANAK

Komunikat Startowy
Gdynia Wielki Kack 07.06.2020
Niniejszy komunikat stanowi integralną część regulaminu imprezy
opublikowanego w zakładce regulamin ogólny.

1. CENTRUM ZAWODÓW
Miejsce startu: Polana pod lasem przy ul. Starochwaszczyńskiej - dojazd od strony zajezdni autobusowej.
Mapka lokalizacji biura zawodów tutaj.

Biuro zawodów czynne od godz. 9:30.

Dojazd:
Autobusem nr 700 do przystanku końcowego Kacze Buki. Dalej pieszo do końca drogi i w lewo w stronę lasu, około 450m lub
- autobusem 121, 171, 181, 191, 193, 710, 740 lub
- trolejbusem 23, 27, 31, K, R, X, Z
do przystanku Starochwaszczyńska i dalej pieszo koło zajezdni autobusowej około 700m. Rozkład jazdy na www.zkmgdynia.pl.

Z uwagi na brak miejsc parkingowych w bezpośredniej lokalizacji startu rekomendujemy dojazd rowerem lub komunikacją miejską.
Samochody zalecamy zostawić na parkingu przy zajezdni autbusowej a w przypadku wyczerpania miejsc wzdłuż drogi dojazdowej do miejsca startu na jaj poboczu. Dojście od zajezdni autobusowej do końca drogi i w lewo w stronę lasu, około 450m.

Biuro zawodów czynne od godz. 9:30.

2. PROGRAM IMPREZY
9:30-12:30 praca biura zawodów. Można przyjść o dowolnej godzinie w podanym przedziale czasu.
10:00-12:30 start drużyn zgłoszonych internetowo (z zarezerwowanymi mapami) i drużyn zgłoszonych na miejscu (w ramach puli map rezerwowych). Minuty startowe przydzielane będą na starcie zgodnie z kolejnością rejestracji uczestników na sekretariacie.
11:30-12:30 start drużyn zgłoszonych w dniu imprezy na mapach osób zgłoszonych wcześniej, które nie stawiły się na starcie do godz. 11:30
14:00 godzina zamknięcia mety
14:00-15:00
planowane zbieranie punktów.

Dla każdej drużyny zgłoszonej internetowo zarezerwowana zostanie przynajmniej 1 mapa startowa. Możliwe jest pobranie większej liczby map przez drużynę, jednak z uwagi na ochronę środowiska przewidziana jest jedna mapa na każde dwie osoby startujace w drużynie.

Rezerwacja map obowiązuje do godz. 11:30. Po tej godzinie mapy zostaną rozdysponowane wśród uczestników zgłoszonych w dniu imprezy a start będzie możliwy jedynie do wyczerpania puli dostępnych map. 

Zalecamy, aby osoby zgłoszone internetowo startowały w godz. 9:30-11:30, zaś osoby wcześniej niezgłoszone by przychodziły po godz. 11:30.

3. ZGŁOSZENIA
Drogą internetową
za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego po lewej stronie w menu "wyślij zgłoszenie", najepiej (niższa, promocyjna opłata) do piątku 5 czerwca do godz. 20:00 lub
W bazie zawodów, po wyłączeniu formularza zgłoszeniowego, w miarę dostępnych map.

Medal imprezy zapewniamy osobom, które zgłoszą się do czwartku 4 czerwca do godz. 23:00.

UWAGA!!! Po wysłaniu formularza zgłoszeniowego należy sprawdzić, czy drużyna jest na LIŚCIE ZGŁOSZEŃ oraz czy na podany w zgłoszeniu e-mail wpłynęło potwierdzenie zgłoszenia. Jeśli tego nie ma należy ponownie wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Prosimy o rozważne dokonywanie zgłoszeń. Osoby, które dokonają zgłoszenia i z różnych przyczyn zrezygnują ze startu prosimy o SMS-a z taką informacją na numer 502 76 55 36. W SMS-ie prosimy podać trasę i numer drużuny z listy startowej. Pozwoli to na przekazanie przygotowanych medali i map innym uczestnikom.

Na każdą trasę ustalony jest limit zgłoszeń. Na miejscu, w biurze zawodów przyjmowane będą zgłoszenia tylko do wyczerpania zapasu map. Bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenia poprzez internet. Osobom zgłoszonym po terminie oraz w bazie zawodów nie gwarantujemy kompletu świadczeń (zwłaszcza mapy i medalu).

4. WARUNKI UDZIAŁU

 • Osoby niepełnoletnie do 12-tego roku życia mogą brać udział jedynie pod opieką osoby pełnoletniej zgłoszonej jako uczestnik tej samej drużyny. Startując pod opieką innej osoby dorosłej niż jej opiekun prawny (rodzic) muszą posiadać pisemną zgodę opiekuna prawnego, którą należy przekazać w biurze zawodów.
 • Osoby niepełnoletnie w wieku 13-17 lat mogą startować tylko pod opieką pełnoletniego opiekuna prawnego (rodzica), lub za jego pisemną zgodą, którą należy przekazać w biurze zawodów.

Podczas rejestracji należy w sekretariacie Rajdu pozostawić wypełnioną i podpisaną zgodę (wzór w dziale DO POBRANIA). Osoby nieletnie bez zgody opiekunów nie będą dopuszczone do startu.

5. WSPÓŁPRACA I DOFINANSOWANIE

6. OPŁATA STARTOWA
 

  Osoby zgłoszone w terminie do piątku do godz. 20:00. Osoby zgłoszone po terminie i w bazie. Osoby zwolnione z opłat zgłoszone po terminie i w bazie.
Do 3-ego roku życia
(rok ur. 2017-2020)
1,00 zł 3,00 zł 2,00 zł
Dzieci powyżej 3 do 12 lat
(rok ur. 2008-2016)
5,00 zł 8,00 zł 3,00 zł
Młodzież powyżej 12 do 20 lat
(rok ur. 2000-2007)
10,00 zł 15,00 zł 5,00 zł
Dorośli powyżej 20 roku życia
(rok ur. 1999 i starsi)
15,00 zł 22,00 zł 7,00 zł
Wypożyczenie karty SportIdent
(obligatoryjnie 1 dla drużyny)
w przypadku braku własnego chipa
5,00 zł 5,00 zł 0,00 zł
Zakup karty SportIdent
20 podbić PK
(na własność)
70,00 zł 70,00 zł 70,00 zł
Zakup chipa SportIdent
30 podbić PK
(na własność)
180,00 zł 180,00 zł 180,00 zł
Zgubienie wypożyczonej karty
lub chipa SportIdent
70,00 / 180,00 zł 70,00 / 180,00 zł 70,00 / 180,00 zł

Opiekunowie grup szkolnych, stowarzyszeń, klubów itp. udział bezpłatny.

Osoby piekące ciasto na daną edycję Parkowych BnO udział bezpłatny. Szczegóły w zakładce Kawiarniany Kącik.

Opłatę startową wpłacamy w biurze imprezy.

Rodzinne Gry Parkowe na Orientację ALMANAK

Komunikat Startowy
Hevelianum / Góra Gradowa
06.09.2020
Niniejszy komunikat stanowi integralną część regulaminu imprezy
opublikowanego w zakładce regulamin ogólny.

1. REGULAMIN HEVELIANUM
Udział w Rodzinnej Grze Parkowej na Orientację "Hevelianum" jest równoznaczny z akceptacją "Regulaminu korzystania z terenu Hevelianum" dostępnego tutaj w pkt 4. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią i bewzględne przestrzeganie!

2. CENTRUM ZAWODÓW
Miejsce startu: Park Śródmieście, przy skrzyżowaniu ul. Powstańców Warszawskich i ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego - vis a vis Parku Bema.
Mapka lokalizacji startu tutaj.

Biuro zawodów czynne od godz. 9:30.

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną przypominamy, że na terenie biura zawodów, jak również na trasach obowiązuje konieczność noszenia maseczek i zachowania dystansu społecznego.

Dojazd:
Autobusem (zalecane) nr 130, 184, 199 do przystanku Centrum Hevelianum przy miejscu startu.
Tramwajem nr 4, 10, 12 do przystanku Powstańców Warszawskich. Dalej pieszo koło szpitala kolejowego w górę ul. Powstańców Warszawskich do skrzyżowania z ul. Bema i ul. H. Dąbrowskiego.
Samochodem
od strony Śródmieścia ul. Kartuską, za szpitalem wojewódzkim w prawo, w ul. Powstańców Warszawskich do skrzyżowania z ul. Bema. 
od strony Siedlc ul. Kartuską, w lewo w ul. Bema. Najwygodniej zaparkować wzdłuż ul. Bema przy Parku Bema i przejść pieszo do parku przy ul. H. Dąbrowskiego

3. PROGRAM IMPREZY
9:30-12:30 praca biura zawodów. Można przyjść o dowolnej godzinie w podanym przedziale czasu.
10:00-12:30 start drużyn zgłoszonych internetowo (z zarezerwowanymi mapami) i drużyn zgłoszonych na miejscu (w ramach puli map rezerwowych). Minuty startowe przydzielane będą na starcie zgodnie z kolejnością rejestracji uczestników na sekretariacie.
11:30-12:30 start drużyn zgłoszonych w dniu imprezy na mapach osób zgłoszonych wcześniej, które nie stawiły się na starcie do godz. 11:30
14:00 godzina zamknięcia mety
14:00-15:00
planowane zbieranie punktów.

Dla każdej drużyny zgłoszonej internetowo zarezerwowana zostanie przynajmniej 1 mapa startowa. Możliwe jest pobranie większej liczby map przez drużynę, jednak z uwagi na ochronę środowiska przewidziana jest jedna mapa na każde dwie osoby startujace w drużynie.

Rezerwacja map obowiązuje do godz. 11:30. Po tej godzinie mapy zostaną rozdysponowane wśród uczestników zgłoszonych w dniu imprezy a start będzie możliwy jedynie do wyczerpania puli dostępnych map. 

Zalecamy, aby osoby zgłoszone internetowo startowały w godz. 9:30-11:30, zaś osoby wcześniej niezgłoszone by przychodziły po godz. 11:30.

4. ZGŁOSZENIA
Drogą internetową
za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego po lewej stronie w menu "wyślij zgłoszenie", najepiej (niższa, promocyjna opłata) do piątku 4 września do godz. 20:00 lub
W bazie zawodów, po wyłączeniu formularza zgłoszeniowego, w miarę dostępnych map.

Medal imprezy zapewniamy osobom, które zgłoszą się do czwartku 3 września do godz. 23:00.

UWAGA!!! Po wysłaniu formularza zgłoszeniowego należy sprawdzić, czy drużyna jest na LIŚCIE ZGŁOSZEŃ oraz czy na podany w zgłoszeniu e-mail wpłynęło potwierdzenie zgłoszenia. Jeśli tego nie ma należy ponownie wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Prosimy o rozważne dokonywanie zgłoszeń. Osoby, które dokonają zgłoszenia i z różnych przyczyn zrezygnują ze startu prosimy o SMS-a z taką informacją na numer 502 76 55 36. W SMS-ie prosimy podać trasę i numer drużuny z listy startowej. Pozwoli to na przekazanie przygotowanych medali i map innym uczestnikom.

Na każdą trasę ustalony jest limit zgłoszeń. Na miejscu, w biurze zawodów przyjmowane będą zgłoszenia tylko do wyczerpania zapasu map. Bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenia poprzez internet. Osobom zgłoszonym po terminie oraz w bazie zawodów nie gwarantujemy kompletu świadczeń (zwłaszcza mapy i medalu).

5. WARUNKI UDZIAŁU

 • Osoby niepełnoletnie do 12-tego roku życia mogą brać udział jedynie pod opieką osoby pełnoletniej zgłoszonej jako uczestnik tej samej drużyny. Startując pod opieką innej osoby dorosłej niż jej opiekun prawny (rodzic) muszą posiadać pisemną zgodę opiekuna prawnego, którą należy przekazać w biurze zawodów.
 • Osoby niepełnoletnie w wieku 13-17 lat mogą startować tylko pod opieką pełnoletniego opiekuna prawnego (rodzica), lub za jego pisemną zgodą, którą należy przekazać w biurze zawodów.

Podczas rejestracji należy w sekretariacie Rajdu pozostawić wypełnioną i podpisaną zgodę (wzór w dziale DO POBRANIA). Osoby nieletnie bez zgody opiekunów nie będą dopuszczone do startu.

6. WSPÓŁPRACA I DOFINANSOWANIE

6. OPŁATA STARTOWA

  Osoby zgłoszone w terminie do piątku do godz. 20:00. Osoby zgłoszone po terminie i w bazie. Osoby zwolnione z opłat zgłoszone po terminie i w bazie.
Do 3-ego roku życia
(rok ur. 2017-2020)
1,00 zł 3,00 zł 2,00 zł
Dzieci powyżej 3 do 12 lat
(rok ur. 2008-2016)
5,00 zł 8,00 zł 3,00 zł
Młodzież powyżej 12 do 20 lat
(rok ur. 2000-2007)
10,00 zł 15,00 zł 5,00 zł
Dorośli powyżej 20 roku życia
(rok ur. 1999 i starsi)
15,00 zł 22,00 zł 7,00 zł
Wypożyczenie karty SportIdent
(obligatoryjnie 1 dla drużyny)
w przypadku braku własnego chipa
5,00 zł 5,00 zł 0,00 zł
Zakup karty SportIdent
20 podbić PK
(na własność)
70,00 zł 70,00 zł 70,00 zł
Zakup chipa SportIdent
30 podbić PK
(na własność)
180,00 zł 180,00 zł 180,00 zł
Zgubienie wypożyczonej karty
lub chipa SportIdent
70,00 / 180,00 zł 70,00 / 180,00 zł 70,00 / 180,00 zł

Opiekunowie grup szkolnych, stowarzyszeń, klubów itp. udział bezpłatny.

Osoby piekące ciasto na daną edycję Parkowych BnO udział bezpłatny. Szczegóły w zakładce Kawiarniany Kącik.

Opłatę startową wpłacamy w biurze imprezy.

Parkowy Trening na Orientację ALMANAK

Komunikat Treningowy
Szczegółowe informacje zostaną podane na dwa tygodnie przed imprezą
.

1. MIEJSCE TRENINGU

Miejsce początku treningu: Lokalizacja treningu podana zostanie w terminie późniejszym.

2. REGULAMIN TRENINGU

 1. Parkowy Trening na Orientację (w skrócie PTO) dostępny będzie dla każdego od piątku ........ 2020 godz. 12:00 do niedzieli .............. 2020 godz. 20:00.
 2. W treningu może wziąć udział każdy zainteresowany, dla którego jest to konieczne w celu utrzymania własnej kondycji i zdrowia psychicznego.
 3. Trening polega na pokonaniu wyznaczonej trasy na podstawie otrzymanej mapy i karty startowej, które należy wydrukować we własnym zakresie i zabrać na trening. Dozwolone jest użycie własnoręcznie narysowanej karty startowej w przypadku braku dostępu do drukarki.
 4. W celu otrzymania mapy należy dokonać zgłoszenia chęci udziału w treningu poprzez formularz dostępny na www.parkoweBnO.pl.
 5. Materiały niezbędne do treningu będą rozsyłane od piątku, w dniu rozpoczęcia treningu w godzinach przedpołudniowych (do wszystkich, którzy dokonają zgłoszenia do tego czasu) do godz. 15:00 w niedzielę kończącą trening (w miarę napływania kolejnych zgłoszeń).
 6. Oznaczeniem punktu kontrolnego (PK) jest biało-czerwona kartka papieru (tzw. lampion), z numerem PK (od 31 do 59), dwuliterowym kodem PK, oraz kredką służącą do dokonania potwierdzenia PK.
 7. Uczestnik wypełnia otrzymaną kartę startową wpisując w niej swoje imię, nazwisko, numer drużyny, trasę i godzinę rozpoczęcia treningu.
 8. W czasie treningu uczestnik wypełnia kartę startową wpisując w odpowiednie pola dwuliterowe kody PK, a po jego zakończeniu również godzinę ukończenia treningu. Punkty Kontrolne w czasie PTO potwierdzamy w odpowiednich kratkach karty startowej, tj. PK31 w kratce 31, PK45 w kratce 45 itd. Potwierdzenia możan dokonać kredką wiszącą przy lampionie lub własnym długopisem.
 9. Kolejność potwierdzania punktów kontrolnych w czasie PTO jest dowolna, na zasadach tzw. scorelauf-u.
 10. Po zakończonym treningu uczestnik odsyła wypełnioną kartę startową (skan lub zdjęcie) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. celem jej zweryfikowania i umieszczenia na liście wyników.
 11. Wizualizacja lampionu i karty startowej znajdyje się w zakładce "Treningowe PK".
 12. Uprasza się uczestników o nierozpowszechnianie otrzymanych materiałów. Z uwagi na prawa autorskie osób trzecich zabrania się publikowania otrzymanych materiałów, zwłaszcza map, w internecie w jakiejkolwiek postaci.
 13. PTO nie wlicza się do Karty Stałego Parkowicza (11-sty start gratis).
 14. Dokonanie zgłoszenia udziału w treningu jest równonaczne z akceptają postanowień niniejszego Komunikatu Treningowego.

3. TRASY
UWAGA! Poniższy opis tras oraz ich długości podane są orientacyjnie - mogą się różnić w zależności od lokalizacji konkretnej edycji.

RODZINNA: łatwa, długość około 2-3 km, na ogół wzdłuż dostępnych ścieżek i dróg, przejezdna dla wózków;

TUŁACZ: trudna i stosunkowo długa około 3-5 km, z dużą liczbą Punktów Kontrolnych, przydatne umiejętności nawigacyjne i kompas.

4. ZGŁOSZENIA

Drogą internetową za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego po lewej stronie w menu "wyślij zgłoszenie", do niedzieli .............. do godz. 15:00. Zalecamy dokonywanie zgłoszeń do piątku godz. 8:00. Późniejsze zgłoszenie nie gwarantuje natychmiastowego otrzymania materiałów treningowych.

UWAGA!!! Po wysłaniu formularza zgłoszeniowego należy sprawdzić, czy osoba zgłaszana jest na LIŚCIE ZGŁOSZEŃ oraz czy na podany w zgłoszeniu e-mail wpłynęło potwierdzenie zgłoszenia. Jeśli tego nie ma należy ponownie wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Prosimy o rozważne dokonywanie zgłoszeń. Osoby, które dokonają zgłoszenia i z różnych przyczyn zrezygnują z treningu prosimy o SMS-a z taką informacją na numer 502 76 55 36. W SMS-ie prosimy podać trasę i numer z listy startowej.

5. WARUNKI UDZIAŁU

Zalecamy, aby osoby starsze oraz przewlekle chore pozostały w domach, by nie narażać się na kontakt z innymi uczestnikami treningu, ale to Wasza decyzja :-).

W czasie treningu obowiązują wszystkie ograniczenia nałożone na obywateli za pośrednictwem przepisów prawa, przede wszystkim za pośrednictwem ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 19 kwietnia 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (z późniejszymi zmianami) tj, w szczególności:

 • obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo kasku ochronnego ust i nosa - nie dotyczy lasu, ale dotyczy m.in. parkingów leśnych, placów zabaw i parków miejskich;
 • obowiązek zachowania odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie w przypadku przemieszczania się pieszo w grupie osób (powyżej 1 osoby)
 • osoby niepełnoletnie do ukończenia 13-tego roku życia mogą brać udział w Parkowym Treningu na Orientację jedynie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej.

6. OPŁATY

Udział w treningu jest bezpłatny!

Wsparcie na rzecz rozwoju Rodzinnych Gier Parkowych na Orientację, w formie darowizny w dowolnej wysokości, można przekazywać na konto:

83 2130 0004 2001 0275 3424 0002
Volkswagen Bank Polska S.A.
z dopiskiem "darowizna na działalność statutową - fundusz rozwoju RGPnO"

7. DANE OSOBOWE I KORESPONDENCJA

 1. Uczestnik treningu wyraża zgodę na publiczne podanie wyników wraz z jego danymi osobowymi w postaci imienia, nazwiska, roku urodzenia i miejscowości zgodnie z dokonanym zgłoszeniem.
 2. Uczestnik zgadza się na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępnia w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204).
 3. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby organizowanych przez Bractwo Przygody Almanak imprez i rajdów jak również na ich gromadzenie w bazach danych Bractwa Przygody Almanak zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Zgoda, o której mowa w pkt a)-c) następuje na czas nieograniczony zarówno czasowo jak i terytorialnie tzn. odnosi się zarówno do terytorium Polski jak i do terytoriów wszystkich innych państw.

Wakacyjny Tułacz - trasa Parkowe BnO

Komunikat Startowy
Cewice koło Lęborka 20.06.2020
Niniejszy komunikat stanowi integralną część regulaminu imprezy Tułacz dostępnego tutaj.
W przypadku sprzeczności regulaminu Tułacza z niniejszymi postanowieniami
pierwszeństwo stosowania mają zasady opublikowane poniżej.

1. CENTRUM ZAWODÓW
Bazą imprezy będzie Zespół Szkół w Cewicach ul. Witosa 65.
Mapka lokalizacji startu tutaj.

Biuro zawodów czynne od godz. 6:30.

2. PROGRAM IMPREZY
06:30 start interwałowy trasy TP 50 km;
09:00 start interwałowy trasy TP 20 km;
09:30 start interwałowy trasy rowerowej 50 km;
10:00 start interwałowy trasy TP 30 km;

10:00 szkolenie dla uczestników trasy ParkoweBnO i pieszej TP 10 km;
10:30 start interwałowy trasy ParkoweBnO i pieszej TP 10 km;

21:00 uroczyste zakończenie Rajdu Wakacyjny Tułacz - losowanie nagród i upominków dla tras TP20, 30, 50 i TR;

22:30 opuszczenie bazy przez uczestników.

Dla każdej drużyny zgłoszonej internetowo zarezerwowana zostanie przynajmniej 1 mapa startowa. Możliwe jest pobranie większej liczby map przez drużynę, jednak z uwagi na ochronę środowiska przewidziana jest jedna mapa na każde dwie osoby startujace w drużynie.

3. TRASY
ParkoweBnO – Rodzinne Gry Parkowe na Orientację - Trasa Pierwszy Krok
Piesza Łatwa przeznaczona dla rodzin z dziećmi i osób początkujących w Imprezach na Orientację, które chcą miło spędzić czas na leśnym spacerze. Większość punktów kontrolnych zlokalizowana jest na drogach, ścieżkach i przecinkach leśnych lub w niedużej od nich odległości. Brak punktów stowarzyszonych. Start indywidualny lub zespołowy bez limitu uczestników w zespole.

Informacje o pozostałych trasach w ramach Tułacza na www.tulacz.almanak.pl.

4. KLASYFIKACJA
Warunkiem sklasyfikowania zawodnika/zespołu jest:

 • odnalezienie i prawidłowe potwierdzenie przynajmniej jednego Punktu Kontrolnego (PK),
 • dotarcie na metę wszystkich członków zespołu - decyduje czas ostatniego zawodnika,
 • potwierdzenie punktu META,
 • odczytanie wyników z chipa/karty SportIdent w namiocie biura obliczeniowego.

O klasyfikacji decyduje ilość potwierdzonych Punktów Kontrolnych (PK) w wyznaczonym limicie czasowym. W drugiej kolejności decyduje czas przejścia od startu do mety. Uczestnik / zespół, który dotrze na metę po upływie limitu czasu nie będzie klasyfikowany.

5. MAPY
Mapy kolorowe przeznaczone do biegów na orientację w skali od 1:4000 do 1:10000. Aktualność 2020 przygotowywane specjalnie na potrzeby trasy ParkoweBnO.

Mapy wydawane będą w specjalnie przygotowanym boksie startowym jedną minutę przed startem. Używanie map innych niż dostarczone przez Organizatorów (w tym map w postaci cyfrowej w urządzeniach nawigacji satelitarnej) jest zabronione i grozi dyskwalifikacją.

6. ZGŁOSZENIA

Drogą internetową za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.tulacz.almanak.pl, po lewej stronie w menu "wyślij zgłoszenie", najepiej (niższa, promocyjna opłata) do poniedziału 15 czerwca do godz. 23:59 lub
W bazie zawodów, po wyłączeniu formularza zgłoszeniowego, w miarę dostępnych map.

Medal imprezy zapewniamy osobom, które zgłoszą się do czwartku 18 czerwca do godz. 23:00.

UWAGA!!! Po wysłaniu formularza zgłoszeniowego należy sprawdzić, czy drużyna jest na LIŚCIE ZGŁOSZEŃ oraz czy na podany w zgłoszeniu e-mail wpłynęło potwierdzenie zgłoszenia. Jeśli tego nie ma należy ponownie wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Prosimy o rozważne dokonywanie zgłoszeń. Osoby, które dokonają zgłoszenia i z różnych przyczyn zrezygnują ze startu prosimy o SMS-a z taką informacją na numer 502 76 55 36. W SMS-ie prosimy podać trasę i numer drużuny z listy startowej. Pozwoli to na przekazanie przygotowanych medali i map innym uczestnikom.

Na każdą trasę ustalony jest limit zgłoszeń. Na miejscu, w biurze zawodów przyjmowane będą zgłoszenia tylko do wyczerpania zapasu map. Bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenia poprzez internet. Osobom zgłoszonym po terminie oraz w bazie zawodów nie gwarantujemy kompletu świadczeń (zwłaszcza mapy i medalu).

7. WARUNKI UDZIAŁU

 • Osoby niepełnoletnie do 12-tego roku życia mogą brać udział jedynie pod opieką osoby pełnoletniej zgłoszonej jako uczestnik tej samej drużyny. Startując pod opieką innej osoby dorosłej niż jej opiekun prawny (rodzic) muszą posiadać pisemną zgodę opiekuna prawnego, którą należy przekazać w biurze zawodów.
 • Osoby niepełnoletnie w wieku 13-17 lat mogą startować tylko pod opieką pełnoletniego opiekuna prawnego (rodzica), lub za jego pisemną zgodą, którą należy przekazać w biurze zawodów.

Podczas rejestracji należy w sekretariacie Rajdu pozostawić wypełnioną i podpisaną zgodę (wzór w dziale DO POBRANIA). Osoby nieletnie bez zgody opiekunów nie będą dopuszczone do startu.

8. PATRONAT 

 • Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk
 • Wójt Gminy Cewice Jerzy Bańka
 • Portal Trojmiasto.pl
 • Radio Gdańsk

Trwają rozmowy o kolejne patronaty, zwłaszcza medialne - zapraszamy do składania ofert. 

9. SPONSORZY

 • Sklep turystyczny tuttu.pl
 • Urząd Gminy Cewice

10. OPŁATA STARTOWA

Trasa płatne do 25.05.2020
(termin promocyjny)

płatne po 25.05.2020
do 15.06.2020
(termin podstawowy)

płatne po 15.06.2020
lub na starcie

ParkoweBnO
<18 lat
10 zł/os. 10 zł/os. 15 zł/os.
ParkoweBnO
>= 18 lat
15 zł/os. 15 zł/os. 22 zł/os.
piesza 10 25 zł/os. 30 zł/os. 40 zł/os.
piesza 20, 30 35 zł/os. 45 zł/os. 60 zł/os.
piesza 50 45 zł/os. 55 zł/os. 75 zł/os.
rowerowa 45 zł/os. 55 zł/os. 75 zł/os.

UWAGA!
Dla trasy ParkoweBnO zasady wpłat są takie jak na Parkowych w Trójmieście, czyli wszystkie płatność w bazie. O wysokości opłaty decyduje termin zgłoszeń (przed lub po 15.06.2020).

Opiekunowie grup szkolnych, stowarzyszeń, klubów itp. udział bezpłatny.

11. DANE OSOBOWE, WIZERUNEK I KORESPONDENCJA
Uczestnik wyraża zgodę na publiczne podanie wyników wraz z jego danymi osobowymi w postaci imienia, nazwiska, daty urodzenia i miejscowości zgodnie z dokonanym zgłoszeniem.

Uczestnik zgadza się na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępnia w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204).

Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby organizowanych przez Bractwo Przygody Almanak imprez i rajdów jak również na ich gromadzenie w bazach danych Bractwa Przygody Almanak zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych przez Organizatora, Patronów i Sponsorów w materiałach promujących „Biegi Parkowe” i wydarzenia im towarzyszące (prasa, radio, telewizja, Internet, materiały graficzne). Uczestnikom, oprócz nagród, nie przysługują z tego tytułu żadne dalsze gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych.

Uczestnik wyraża zgodę na przeniesienie autorskich praw majątkowych do wizerunku i wypowiedzi dla prasy, radia i telewizji utrwalonego poprzez dokumentację prasową, fotograficzną i filmową, która to zgoda obejmuje wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 80 poz. 904 z późniejszymi zmianami) w tym m.in.:

 • utrwalania jakąkolwiek techniką, w tym m.in.: drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo,
 • zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in.: drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo,
 • wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej,
 • publicznego udostępniania wizerunku w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in.: udostępniania w Internecie i Intranecie),
 • wystawiania, wyświetlania, użyczania i/lub najmu, dzierżawy,
 • nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną,
 • nadawania za pośrednictwem satelity,
 • równoczesnego i integralnego nadawania (reemitowania)

i następuje na czas nieograniczony zarówno czasowo jak i terytorialnie tzn. odnosi się zarówno do terytorium Polski jak i do terytoriów wszystkich innych państw.

Parkowy Trening na Orientację ALMANAK

Komunikat Treningowy
Kiełpino Górne 1-3.05.2020

1. MIEJSCE TRENINGU
Miejsce początku treningu: ul. Somińska, po lewej stronie od skrzyżowania z ul. Otomińską, pod ścianą lasu.
Mapka lokalizacji początku treningu tutaj.

Dojazd:
Autobusem nr 168 do przystanku Kiełpino-Szkoła, dalej pieszo w stronę lasu, około 800 m, na skrzyżowaniu pod lasem w lewo.
Samochodem Aleją Armii Krajowej i ul. Kartuską, w lewo w ul. Otominską (w stronę Kiełpina Górnego) i dalej drogą do końca, do ściany lasu.

Prosimy o pozostawienie samochodów na parkingach na terenie osiedla i dojście pieszo do miejsca rozpoczęcia treningu.

2. REGULAMIN TRENINGU

 1. Parkowy Trening na Orientację (w skrócie PTO) dostępny będzie dla każdego od piątku 1 maja 2020 godz. 12:00 do niedzieli 3 maja 2020 godz. 20:00.
 2. W treningu może wziąć udział każdy zainteresowany, dla którego jest to konieczne w celu utrzymania własnej kondycji i zdrowia psychicznego.
 3. Trening polega na pokonaniu wyznaczonej trasy na podstawie otrzymanej mapy i karty startowej, które należy wydrukować we własnym zakresie i zabrać na trening. Dozwolone jest użycie własnoręcznie narysowanej karty startowej w przypadku braku dostępu do drukarki.
 4. W celu otrzymania mapy należy dokonać zgłoszenia chęci udziału w treningu poprzez formularz dostępny na www.parkoweBnO.pl.
 5. Materiały niezbędne do treningu będą rozsyłane od piątku, w dniu rozpoczęcia treningu w godzinach przedpołudniowych (do wszystkich którzy dokonają zgłoszenia do tego czasu) do godz. 15:00 w niedzielę kończącą trening (w miarę napływania kolejnych zgłoszeń).
 6. Oznaczeniem punktu kontrolnego (PK) jest biało-czerwona kartka papieru (tzw. lampion), z numerem PK (od 31 do 60), dwuliterowym kodem PK, oraz kredką służącą do dokonania potwierdzenia PK.
 7. Uczestnik wypełnia otrzymaną kartę startową wpisując w niej swoje imię, nazwisko, numer drużyny, trasę i godzinę rozpoczęcia treningu.
 8. W czasie treningu uczestnik wypełnia kartę startową wpisując w odpowiednie pola dwuliterowe kody PK, a po jego zakończeniu również godzinę ukończenia treningu. Punkty Kontrolne w czasie PTO potwierdzamy w odpowiednich kratkach karty startowej, tj. PK31 w kratce 31, PK45 w kratce 45 itd. Potwierdzenia możan dokonać kredką wiszącą przy lampionie lub własnym długopisem.
 9. Kolejność potwierdzania punktów kontrolnych w czasie PTO jest dowolna, na zasadach tzw. scorelauf-u.
 10. Po zakończonym treningu uczestnik odsyła wypełnioną kartę startową (skan lub zdjęcie) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. celem jej zweryfikowania i umieszczenia na liście wyników.
 11. Wizualizacja lampionu i karty startowej znajdyje się w zakładce "Treningowe PK".
 12. Uprasza się uczestników o nierozpowszechnianie otrzymanych materiałów. Z uwagi na prawa autorskie osób trzecich zabrania się publikowania otrzymanych materiałów, zwłaszcza map, w internecie w jakiejkolwiek postaci.
 13. PTO nie wlicza się do Karty Stałego Parkowicza (11-sty start gratis).
 14. Dokonanie zgłoszenia udziału w treningu jest równonaczne z akceptają postanowień niniejszego Komunikatu Treningowego.

3. TRASY
Trening rozgrywany w systemie scorelauf - dowolna kolejność potwierdzania, liczba Punktów Kontrolnych do wyboru spośród wszystkich umieszczonych na mapie:

RODZINNA: łatwa, do potwierdzenia 12 PK
ŁAZIK: łatwa, wydłużona, do potwierdzenia 17 PK
TUŁACZ: trudna i stosunkowo długa, do potwierdzenia 22 PK
BIEGACZ (BnO): najdłuższa, z największą liczbą Punktów Kontrolnych, do potwierdzenia 30 PK

4. ZGŁOSZENIA
Drogą internetową
za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego po lewej stronie w menu "wyślij zgłoszenie", do niedzieli 03.05.2020 do godz. 16:00. Zalecamy dokonywanie zgłoszeń do piątku godz. 8:00. Późniejsze zgłoszenie nie gwarantuje natychmiastowego otrzymania materiałów treningowych.

UWAGA!!! Po wysłaniu formularza zgłoszeniowego należy sprawdzić, czy osoba zgłaszana jest na LIŚCIE ZGŁOSZEŃ oraz czy na podany w zgłoszeniu e-mail wpłynęło potwierdzenie zgłoszenia. Jeśli tego nie ma należy ponownie wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Prosimy o rozważne dokonywanie zgłoszeń. Osoby, które dokonają zgłoszenia i z różnych przyczyn zrezygnują z treningu prosimy o SMS-a z taką informacją na numer 502 76 55 36. W SMS-ie prosimy podać trasę i numer z listy startowej.

5. WARUNKI UDZIAŁU
Zalecamy, aby osoby starsze oraz przewlekle chore pozostały w domach, by nie narażać się na kontakt z innymi uczestnikami treningu, ale to Wasza decyzja :-).

W czasie treningu obowiązują wszystkie ograniczenia nałożone na obywateli za pośrednictwem przepisów prawa, przede wszystkim za pośrednictwem ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 19 kwietnia 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (z późniejszymi zmianami) tj, w szczególności:

 • obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo kasku ochronnego ust i nosa - nie dotyczy lasu, ale dotyczy m.in. parkingów leśnych, placów zabaw i parków miejskich;
 • obowiązek zachowania odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie w przypadku przemieszczania się pieszo w grupie osób (powyżej 1 osoby)
 • osoby niepełnoletnie do ukończenia 13-tego roku życia mogą brać udział w Parkowym Treningu na Orientację jedynie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej.

6. OPŁATY
Udział w treningu jest bezpłatny!

Jednak będziemy wdzięczni za wsparcie na rzecz rozwoju Rodzinnych Gier Parkowych na Orientację, w formie darowizny w dowolnej wysokości, które można przekazywać na konto:

83 2130 0004 2001 0275 3424 0002
Volkswagen Bank Polska S.A.
z dopiskiem "darowizna na działalność statutową - fundusz rozwoju RGPnO"

7. DANE OSOBOWE I KORESPONDENCJA

 1. Uczestnik treningu wyraża zgodę na publiczne podanie wyników wraz z jego danymi osobowymi w postaci imienia, nazwiska, roku urodzenia i miejscowości zgodnie z dokonanym zgłoszeniem.
 2. Uczestnik zgadza się na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępnia w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204).
 3. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby organizowanych przez Bractwo Przygody Almanak imprez i rajdów jak również na ich gromadzenie w bazach danych Bractwa Przygody Almanak zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Zgoda, o której mowa w pkt a)-c) następuje na czas nieograniczony zarówno czasowo jak i terytorialnie tzn. odnosi się zarówno do terytorium Polski jak i do terytoriów wszystkich innych państw.

Parkowy Trening na Orientację ALMANAK

Komunikat Treningowy
Dolina Samborowo 8-10.05.2020

1. MIEJSCE TRENINGU
Miejsce początku treningu: Polana w dolinie Samborowo, na końcu ul. Abrahama.
Mapka lokalizacji początku treningu tutaj.

Dojazd:
Autobusem linii 149 do przystanku "Meczet". Dalej pieszo 750m do ul. Abrahama, w lewo i do końca, do granicy lasu.
Tramwajem linii 2, 5, 6, 8, 12 do przystanku "Strzyża PKM". Dalej pieszo 1200m do ul. Abrahama, w lewo i do końca, do granicy lasu.
Pomorską Koleją Metropolitalną do przystanku "Strzyża PKM". Dalej pieszo jak od przystanku tramwajowego.
Samochodem ulicą Polanki, skręcić w ul. Abrahama i dojechać do końca, do granicy lasu
UWAGA!!! Liczba miejsc parkingowych bardzo ograniczona. Nie parkować na terenie zielonym wzdłuż drogi. Mieszkańcy wzywają policję!!!

2. REGULAMIN TRENINGU

 1. Parkowy Trening na Orientację (w skrócie PTO) dostępny będzie dla każdego od piątku 8 maja 2020 godz. 12:00 do poniedziałku 11 maja 2020 godz. 8:00.
 2. W treningu może wziąć udział każdy zainteresowany, dla którego jest to konieczne w celu utrzymania własnej kondycji i zdrowia psychicznego.
 3. Trening polega na pokonaniu wyznaczonej trasy na podstawie otrzymanej mapy i karty startowej, które należy wydrukować we własnym zakresie i zabrać na trening. Dozwolone jest użycie własnoręcznie narysowanej karty startowej w przypadku braku dostępu do drukarki.
 4. W celu otrzymania mapy należy dokonać zgłoszenia chęci udziału w treningu poprzez formularz dostępny na www.parkoweBnO.pl.
 5. Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia jest otrzymanie na podany w nim adres e-mail kopii zgłoszenia. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia należy ponowić zgłoszenie.
 6. Materiały niezbędne do treningu będą rozsyłane od piątku, w dniu rozpoczęcia treningu w godzinach przedpołudniowych (do wszystkich, którzy dokonają zgłoszenia do tego czasu) do godz. 15:00 w niedzielę kończącą trening (w miarę napływania kolejnych zgłoszeń).
 7. Oznaczeniem punktu kontrolnego (PK) jest biało-czerwona kartka papieru (tzw. lampion), z numerem PK (od 31 do 60), dwuliterowym kodem PK, oraz kredką służącą do dokonania potwierdzenia PK.
 8. Uczestnik wypełnia otrzymaną kartę startową wpisując w niej swoje imię, nazwisko, trasę i godzinę rozpoczęcia treningu.
 9. W czasie treningu uczestnik wypełnia kartę startową wpisując w odpowiednie pola dwuliterowe kody PK, a po jego zakończeniu również godzinę ukończenia treningu. Punkty Kontrolne w czasie PTO potwierdzamy w odpowiednich kratkach karty startowej, tj. PK31 w kratce 31, PK45 w kratce 45 itd. Potwierdzenia można dokonać kredką wiszącą przy lampionie lub własnym długopisem.
 10. Kolejność potwierdzania punktów kontrolnych w czasie PTO jest dowolna, na zasadach tzw. scorelauf-u.
 11. Po zakończonym treningu uczestnik odsyła wypełnioną kartę startową (skan lub zdjęcie) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. celem jej zweryfikowania i umieszczenia na liście wyników.
 12. Wizualizacja lampionu i karty startowej znajduje się w zakładce "Treningowe PK".
 13. Uprasza się uczestników o nierozpowszechnianie otrzymanych materiałów. Z uwagi na prawa autorskie osób trzecich zabrania się publikowania otrzymanych materiałów, zwłaszcza map, w internecie w jakiejkolwiek postaci.
 14. PTO nie wlicza się do Karty Stałego Parkowicza (11-sty start gratis).
 15. Dokonanie zgłoszenia udziału w treningu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Komunikatu Treningowego.

3. TRASY
Trening rozgrywany w systemie scorelauf - dowolna kolejność potwierdzania, liczba Punktów Kontrolnych do wyboru spośród wszystkich umieszczonych na mapie:

RODZINNA: łatwa, do potwierdzenia 12 PK
ŁAZIK: łatwa, wydłużona, do potwierdzenia 17 PK
TUŁACZ: trudna i stosunkowo długa, do potwierdzenia 22 PK
BIEGACZ (BnO): najdłuższa, z największą liczbą Punktów Kontrolnych, do potwierdzenia 30 PK

4. ZGŁOSZENIA
Drogą internetową
za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego po lewej stronie w menu "wyślij zgłoszenie", do niedzieli 10.05.2020 do godz. 20:00. Zalecamy dokonywanie zgłoszeń do piątku godz. 8:00. Późniejsze zgłoszenie nie gwarantuje natychmiastowego otrzymania materiałów treningowych.

UWAGA!!! Po wysłaniu formularza zgłoszeniowego należy sprawdzić, czy osoba zgłaszana jest na LIŚCIE ZGŁOSZEŃ oraz czy na podany w zgłoszeniu e-mail wpłynęło potwierdzenie zgłoszenia. Jeśli tego nie ma należy ponownie wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Prosimy o rozważne dokonywanie zgłoszeń. Osoby, które dokonają zgłoszenia i z różnych przyczyn zrezygnują z treningu prosimy o SMS-a z taką informacją na numer 502 76 55 36. W SMS-ie prosimy podać trasę i nazwisko pierwszej osoby zgłoszonej w ramach drużyny.

5. WARUNKI UDZIAŁU
Zalecamy, aby osoby starsze oraz przewlekle chore pozostały w domach, by nie narażać się na kontakt z innymi uczestnikami treningu, ale to Wasza decyzja :-).

W czasie treningu obowiązują wszystkie ograniczenia nałożone na obywateli za pośrednictwem przepisów prawa, przede wszystkim za pośrednictwem ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 19 kwietnia 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (z późniejszymi zmianami) tj., w szczególności:

 • obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo kasku ochronnego ust i nosa - nie dotyczy lasu, ale dotyczy m.in. parkingów leśnych, placów zabaw i parków miejskich;
 • obowiązek zachowania odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie w przypadku przemieszczania się pieszo w grupie osób (powyżej 1 osoby)
 • osoby niepełnoletnie do ukończenia 13-tego roku życia mogą brać udział w Parkowym Treningu na Orientację jedynie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej.

6. OPŁATY
Udział w treningu jest bezpłatny!

Jednak będziemy wdzięczni za wsparcie na rzecz rozwoju Rodzinnych Gier Parkowych na Orientację, w formie darowizny w dowolnej wysokości, które można przekazywać na konto:

83 2130 0004 2001 0275 3424 0002
Volkswagen Bank Polska S.A.
z dopiskiem "darowizna na działalność statutową - fundusz rozwoju RGPnO"

7. DANE OSOBOWE I KORESPONDENCJA

 1. Uczestnik treningu wyraża zgodę na publiczne podanie wyników wraz z jego danymi osobowymi w postaci imienia, nazwiska, roku urodzenia i miejscowości zgodnie z dokonanym zgłoszeniem.
 2. Uczestnik zgadza się na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępnia w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204).
 3. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby organizowanych przez Bractwo Przygody Almanak imprez i rajdów jak również na ich gromadzenie w bazach danych Bractwa Przygody Almanak zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Zgoda, o której mowa w pkt. a)-c) następuje na czas nieograniczony zarówno czasowo jak i terytorialnie tzn. odnosi się zarówno do terytorium Polski jak i do terytoriów wszystkich innych państw.

Parkowy Trening na Orientację ALMANAK

Komunikat Treningowy
Szczegółowe informacje zostaną podane na dwa tygodnie przed imprezą
.

1. MIEJSCE TRENINGU
Miejsce początku treningu: Lokalizacja treningu podana zostanie w terminie późniejszym.

2. REGULAMIN TRENINGU

 1. Parkowy Trening na Orientację (w skrócie PTO) dostępny będzie dla każdego od piątku ........ 2020 godz. 12:00 do poniedziałku .............. 2020 godz. 8:00.
 2. W treningu może wziąć udział każdy zainteresowany, dla którego jest to konieczne w celu utrzymania własnej kondycji i zdrowia psychicznego.
 3. Trening polega na pokonaniu wyznaczonej trasy na podstawie otrzymanej mapy i karty startowej, które należy wydrukować we własnym zakresie i zabrać na trening. Dozwolone jest użycie własnoręcznie narysowanej karty startowej w przypadku braku dostępu do drukarki.
 4. W celu otrzymania mapy należy dokonać zgłoszenia chęci udziału w treningu poprzez formularz dostępny na www.parkoweBnO.pl, oraz dokonać opłaty treningowej na wskazany w punkcie 6 rachunek bankowy.
 5. Materiały niezbędne do treningu zostaną przesłane na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail, po zaksięgowaniu opłaty treningowej na koncie organizatora. Czas weryfikacji może zająć kila dni.
 6. Oznaczeniem punktu kontrolnego (PK) jest biało-czerwona kartka papieru (tzw. lampion), z numerem PK (od 31 do 59), dwuliterowym kodem PK, oraz kredką służącą do dokonania potwierdzenia PK.
 7. Uczestnik wypełnia otrzymaną kartę startową wpisując w niej swoje imię, nazwisko, trasę i godzinę rozpoczęcia treningu.
 8. W czasie treningu uczestnik wypełnia kartę startową wpisując w odpowiednie pola dwuliterowe kody PK, a po jego zakończeniu również godzinę ukończenia treningu. Punkty Kontrolne w czasie PTO potwierdzamy w odpowiednich kratkach karty startowej, tj. PK31 w kratce 31, PK45 w kratce 45 itd. Potwierdzenia możan dokonać kredką wiszącą przy lampionie lub własnym długopisem.
 9. Kolejność potwierdzania punktów kontrolnych w czasie PTO dla tras Rodzinna, Łazik i Tułacz jest obowiązkowa, zaś dla trasy Biegacz dowolna, na zasadach tzw. scorelauf-u.
 10. Po zakończonym treningu uczestnik odsyła wypełnioną kartę startową (skan lub zdjęcie) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. celem jej zweryfikowania i umieszczenia na liście wyników.
 11. Wizualizacja lampionu i karty startowej znajdyje się w zakładce "Treningowe PK".
 12. Uprasza się uczestników o nierozpowszechnianie otrzymanych materiałów. Z uwagi na prawa autorskie osób trzecich zabrania się publikowania otrzymanych materiałów, zwłaszcza map, w internecie w jakiejkolwiek postaci.
 13. PTO nie wlicza się do Karty Stałego Parkowicza (11-sty start gratis).
 14. Dokonanie zgłoszenia udziału w treningu jest równonaczne z akceptają postanowień niniejszego Komunikatu Treningowego.

3. TRASY
UWAGA! Poniższy opis tras oraz ich długości podane są orientacyjnie - mogą się różnić w zależności od lokalizacji konkretnej edycji.

RODZINNA: łatwa, długość około 2-3 km, na ogół wzdłuż dostępnych ścieżek i dróg, przejezdna dla wózków, do potwierdzenia około 12 PK, kolejność obowiązkowa;

ŁAZIK: łatwa, preferująca umiejętności nawigacyjne; długość ok. 3-4 km, względnie męcząca ze względu na wysokości i urozmaicenie terenu, do potwierdzenia około 17 PK, kolejność obowiązkowa;

TUŁACZ: trudna i stosunkowo długa około 3-5 km, przydatne umiejętności nawigacyjne i kompas, do potwierdzenia około 22 PK, kolejność obowiązkowa;

BIEGACZ (BnO): najdłuższa, 3-6 km, z największą liczbą Punktów Kontrolnych, dla miłośników Biegu na Orientację lubiących się zmęczyć i pobiegać w lesie, konieczne umiejętności nawigacyjne i kompas, do potwierdzenia około 30 PK, kolejność dowolna.

Udział na wszystkich trasach indywidualny lub zespołowy bez limitu uczestników w zespole.

4. ZGŁOSZENIA
Drogą internetową
za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego po lewej stronie w menu "wyślij zgłoszenie", do niedzieli .............. do godz. 20:00. Zalecamy dokonywanie zgłoszeń do piątku godz. 8:00. Późniejsze zgłoszenie nie gwarantuje natychmiastowego otrzymania materiałów treningowych.

UWAGA!!! Po wysłaniu formularza zgłoszeniowego należy sprawdzić, czy na podany w zgłoszeniu e-mail wpłynęło potwierdzenie zgłoszenia. Jeśli tego nie ma należy ponownie wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Prosimy o rozważne dokonywanie zgłoszeń. Osoby, które dokonają zgłoszenia i z różnych przyczyn zrezygnują z treningu prosimy o SMS-a z taką informacją na numer 502 76 55 36. W SMS-ie prosimy podać trasę i nazwiska osób rezygnujących z udziału.

5. WARUNKI UDZIAŁU
Zalecamy, aby osoby starsze oraz przewlekle chore pozostały w domach, by nie narażać się na kontakt z innymi uczestnikami treningu, ale to Wasza decyzja :-).

W czasie treningu obowiązują wszystkie ograniczenia nałożone na obywateli za pośrednictwem przepisów prawa, przede wszystkim za pośrednictwem ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 19 kwietnia 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (z późniejszymi zmianami) tj, w szczególności:

 • obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo kasku ochronnego ust i nosa - nie dotyczy lasu, ale dotyczy m.in. parkingów leśnych, placów zabaw i parków miejskich;
 • obowiązek zachowania odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie w przypadku przemieszczania się pieszo w grupie osób (powyżej 1 osoby)
 • osoby niepełnoletnie do ukończenia 13-tego roku życia mogą brać udział w Parkowym Treningu na Orientację jedynie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej.

6. OPŁATY

  Niezależnie od wieku i terminu zgłoszenia
Pierwsza osoba w drużynie 15,00 zł
Każda kolejna osoba w tej samej drużynie 3,00 zł

Opłatę treningową wpłacamy na konto:

83 2130 0004 2001 0275 3424 0002
Volkswagen Bank Polska S.A.
z dopiskiem "darowizna na działalność statutową - fundusz rozwoju RGPnO"

Przekazana darowizna nie podlega zwrotowi, nawet w przypadku rezygnacji z udziału w treningu.

7. DANE OSOBOWE I KORESPONDENCJA

 1. Uczestnik treningu wyraża zgodę na publiczne podanie wyników wraz z jego danymi osobowymi w postaci imienia, nazwiska, roku urodzenia i miejscowości zgodnie z dokonanym zgłoszeniem.
 2. Uczestnik zgadza się na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępnia w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204).
 3. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby organizowanych przez Bractwo Przygody Almanak imprez i rajdów jak również na ich gromadzenie w bazach danych Bractwa Przygody Almanak zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Zgoda, o której mowa w pkt a)-c) następuje na czas nieograniczony zarówno czasowo jak i terytorialnie tzn. odnosi się zarówno do terytorium Polski jak i do terytoriów wszystkich innych państw.

 Parkowy Trening na Orientację ALMANAK

Komunikat Treningowy
Gdańsk Kiełpinek 30.05-07.06.2020

1. MIEJSCE TRENINGU
Miejsce początku treningu: ul. Gen. Władysława Andersa, wiadukt nad stacją PKM Jasień, przy schodach na peron w stronę Kartuz i Gdyni.
Mapka lokalizacji startu tutaj.

Dojazd:
Osoby dojeżdżające własnymi samochodami mogą je zostawiać na parkingu przy stacji PKM Jasień, na końcu ul. Gen. Andersa skąd dojście pieszo około 150 m. na wiadukt nad torami.

Autobusem nr 127, 129, 130 lub 155 do przystanku Jasień PKM. Dalej pieszo 100 m. na wiadukt nad torami.
Rozkład jazdy na https://ztm.gda.pl/rozklady.

2. REGULAMIN TRENINGU

 1. Parkowy Trening na Orientację (w skrócie PTO) dostępny będzie dla każdego od soboty 30 maja 2020 godz. 8:00 do poniedziałku 8 czerwca 2020 godz. 8:00.
 2. W treningu może wziąć udział każdy zainteresowany, dla którego jest to konieczne w celu utrzymania własnej kondycji i zdrowia psychicznego.
 3. Trening polega na pokonaniu wyznaczonej trasy na podstawie otrzymanej mapy i karty startowej, które należy wydrukować we własnym zakresie i zabrać na trening. Dozwolone jest użycie własnoręcznie narysowanej karty startowej w przypadku braku dostępu do drukarki.
 4. W celu otrzymania mapy należy dokonać zgłoszenia chęci udziału w treningu poprzez formularz dostępny na www.parkoweBnO.pl, oraz dokonać opłaty treningowej na wskazany w punkcie 6 rachunek bankowy (mieszkańcy Gdańska zwpolnieni z opłaty w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020).
 5. Materiały niezbędne do treningu zostaną przesłane na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail, po zaksięgowaniu opłaty treningowej na koncie organizatora. Czas weryfikacji może zająć kila dni.
 6. Oznaczeniem punktu kontrolnego (PK) jest biało-czerwona kartka papieru (tzw. lampion), z numerem PK (od 31 do 59), dwuliterowym kodem PK, oraz kredką służącą do dokonania potwierdzenia PK.
 7. Uczestnik wypełnia otrzymaną kartę startową wpisując w niej swoje imię, nazwisko, trasę i godzinę rozpoczęcia treningu.
 8. W czasie treningu uczestnik wypełnia kartę startową wpisując w odpowiednie pola dwuliterowe kody PK, a po jego zakończeniu również godzinę ukończenia treningu. Punkty Kontrolne w czasie PTO potwierdzamy w odpowiednich kratkach karty startowej, tj. PK31 w kratce 31, PK45 w kratce 45 itd. Potwierdzenia możan dokonać kredką wiszącą przy lampionie lub własnym długopisem.
 9. Kolejność potwierdzania punktów kontrolnych w czasie PTO dla tras Rodzinna, Łazik i Tułacz jest obowiązkowa, zaś dla trasy Biegacz dowolna, na zasadach tzw. scorelauf-u.
 10. Po zakończonym treningu uczestnik odsyła wypełnioną kartę startową (skan lub zdjęcie) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. celem jej zweryfikowania i umieszczenia na liście wyników.
 11. Wizualizacja lampionu i karty startowej znajdyje się w zakładce "Treningowe PK".
 12. Uprasza się uczestników o nierozpowszechnianie otrzymanych materiałów. Z uwagi na prawa autorskie osób trzecich zabrania się publikowania otrzymanych materiałów, zwłaszcza map, w internecie w jakiejkolwiek postaci.
 13. PTO nie wlicza się do Karty Stałego Parkowicza (11-sty start gratis).
 14. Dokonanie zgłoszenia udziału w treningu jest równonaczne z akceptają postanowień niniejszego Komunikatu Treningowego.

3. TRASY
UWAGA! Poniższy opis tras oraz ich długości podane są orientacyjnie - mogą się różnić w zależności od lokalizacji konkretnej edycji.

RODZINNA: łatwa, długość około 2-3 km, na ogół wzdłuż dostępnych ścieżek i dróg, przejezdna dla wózków, do potwierdzenia około 12 PK, kolejność obowiązkowa;

ŁAZIK: łatwa, preferująca umiejętności nawigacyjne; długość ok. 3-4 km, względnie męcząca ze względu na wysokości i urozmaicenie terenu, do potwierdzenia około 17 PK, kolejność obowiązkowa;

TUŁACZ: trudna i stosunkowo długa około 3-5 km, przydatne umiejętności nawigacyjne i kompas, do potwierdzenia około 22 PK, kolejność obowiązkowa;

BIEGACZ (BnO): najdłuższa, 3-6 km, z największą liczbą Punktów Kontrolnych, dla miłośników Biegu na Orientację lubiących się zmęczyć i pobiegać w lesie, konieczne umiejętności nawigacyjne i kompas, do potwierdzenia około 30 PK, kolejność dowolna.

Udział na wszystkich trasach indywidualny lub zespołowy bez limitu uczestników w zespole.

4. ZGŁOSZENIA
Drogą internetową
za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego po lewej stronie w menu "wyślij zgłoszenie", do niedzieli 7 czerwca do godz. 20:00. Zalecamy dokonywanie zgłoszeń i płatności do piątku 5 czerwca godz. 8:00. Późniejsze zgłoszenie nie gwarantuje natychmiastowego otrzymania materiałów treningowych.

UWAGA!!! Po wysłaniu formularza zgłoszeniowego należy sprawdzić, czy na podany w zgłoszeniu e-mail wpłynęło potwierdzenie zgłoszenia. Jeśli tego nie ma należy ponownie wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Prosimy o rozważne dokonywanie zgłoszeń. Osoby, które dokonają zgłoszenia i z różnych przyczyn zrezygnują z treningu prosimy o SMS-a z taką informacją na numer 502 76 55 36. W SMS-ie prosimy podać trasę i nazwiska osób rezygnujących z udziału.

5. WARUNKI UDZIAŁU
Zalecamy, aby osoby starsze oraz przewlekle chore pozostały w domach, by nie narażać się na kontakt z innymi uczestnikami treningu, ale to Wasza decyzja :-).

W czasie treningu obowiązują wszystkie ograniczenia nałożone na obywateli za pośrednictwem przepisów prawa, przede wszystkim za pośrednictwem ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 19 kwietnia 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (z późniejszymi zmianami) tj, w szczególności:

 • obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo kasku ochronnego ust i nosa - nie dotyczy lasu, ale dotyczy m.in. parkingów leśnych, placów zabaw i parków miejskich;
 • obowiązek zachowania odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie w przypadku przemieszczania się pieszo w grupie osób (powyżej 1 osoby)
 • osoby niepełnoletnie do ukończenia 13-tego roku życia mogą brać udział w Parkowym Treningu na Orientację jedynie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej.

6. WSPÓŁPRACA I DOFINANSOWANIE

 • Miasto Gdańsk - Wydział Rozwoju Społecznego
 • Gdański Ośrodek Sportu GOS

7. OPŁATY
Mieszkańcy Gdańska (dzięki wsparciu treningu w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 dzielnicy Jasień) są zwolnieni z opłat.

Pozostali uczestnicy:

  Niezależnie od wieku i terminu zgłoszenia
Pierwsza osoba w drużynie 15,00 zł
Każda kolejna osoba w tej samej drużynie 3,00 zł

Opłatę treningową wpłacamy na konto:

83 2130 0004 2001 0275 3424 0002
Volkswagen Bank Polska S.A.
z dopiskiem "darowizna na działalność statutową - fundusz rozwoju RGPnO"

Przekazana darowizna nie podlega zwrotowi, nawet w przypadku rezygnacji z udziału w treningu.

8. DANE OSOBOWE I KORESPONDENCJA

 1. Uczestnik treningu wyraża zgodę na publiczne podanie wyników wraz z jego danymi osobowymi w postaci imienia, nazwiska, roku urodzenia i miejscowości zgodnie z dokonanym zgłoszeniem.
 2. Uczestnik zgadza się na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępnia w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204).
 3. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby organizowanych przez Bractwo Przygody Almanak imprez i rajdów jak również na ich gromadzenie w bazach danych Bractwa Przygody Almanak zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Zgoda, o której mowa w pkt a)-c) następuje na czas nieograniczony zarówno czasowo jak i terytorialnie tzn. odnosi się zarówno do terytorium Polski jak i do terytoriów wszystkich innych państw.

 Parkowy Trening na Orientację ALMANAK

Komunikat Treningowy
Park Oruński 26.06-05.07.2020

1. MIEJSCE TRENINGU
Miejsce początku treningu: Plac za parkingiem Dywizji Wołyńskiej 1, za skrzyżowaniem ul. Platynowej z ulicami Dywizji Wołyńskiej i Krzemowej.
Mapka lokalizacji startu tutaj.

Dojazd:
Autobusem nr 154 i 162 do przystanku Krzemowa i dalej pieszo w stronę dużego parkingu przy Dywizji Wołyńskiej 1. Rozkład jazdy na https://ztm.gda.pl/rozklady.

2. REGULAMIN TRENINGU

 1. Parkowy Trening na Orientację (w skrócie PTO) dostępny będzie dla każdego od piątku 26 czerwca 2020 godz. 8:00 do poniedziałku 6 lipca 2020 godz. 8:00.
 2. W treningu może wziąć udział każdy zainteresowany, dla którego jest to konieczne w celu utrzymania własnej kondycji i zdrowia psychicznego.
 3. Trening polega na pokonaniu wyznaczonej trasy na podstawie otrzymanej mapy i karty startowej, które należy wydrukować we własnym zakresie i zabrać na trening. Dozwolone jest użycie własnoręcznie narysowanej karty startowej w przypadku braku dostępu do drukarki.
 4. W celu otrzymania mapy należy dokonać zgłoszenia chęci udziału w treningu poprzez formularz dostępny na www.parkoweBnO.pl, oraz dokonać opłaty treningowej na wskazany w punkcie 6 rachunek bankowy (mieszkańcy Gdańska zwpolnieni z opłaty w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020).
 5. Materiały niezbędne do treningu zostaną przesłane na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail, po zaksięgowaniu opłaty treningowej na koncie organizatora. Czas weryfikacji może zająć kila dni.
 6. Oznaczeniem punktu kontrolnego (PK) jest biało-czerwona kartka papieru (tzw. lampion), z numerem PK (od 31 do 59), dwuliterowym kodem PK, oraz kredką służącą do dokonania potwierdzenia PK.
 7. Uczestnik wypełnia otrzymaną kartę startową wpisując w niej swoje imię, nazwisko, trasę i godzinę rozpoczęcia treningu.
 8. W czasie treningu uczestnik wypełnia kartę startową wpisując w odpowiednie pola dwuliterowe kody PK, a po jego zakończeniu również godzinę ukończenia treningu. Punkty Kontrolne w czasie PTO potwierdzamy w odpowiednich kratkach karty startowej, tj. PK31 w kratce 31, PK45 w kratce 45 itd. Potwierdzenia możan dokonać kredką wiszącą przy lampionie lub własnym długopisem.
 9. Kolejność potwierdzania punktów kontrolnych w czasie PTO dla tras Rodzinna, Łazik i Tułacz jest obowiązkowa, zaś dla trasy Biegacz dowolna, na zasadach tzw. scorelauf-u.
 10. Po zakończonym treningu uczestnik odsyła wypełnioną kartę startową (skan lub zdjęcie) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. celem jej zweryfikowania i umieszczenia na liście wyników.
 11. Wizualizacja lampionu i karty startowej znajdyje się w zakładce "Treningowe PK".
 12. Uprasza się uczestników o nierozpowszechnianie otrzymanych materiałów. Z uwagi na prawa autorskie osób trzecich zabrania się publikowania otrzymanych materiałów, zwłaszcza map, w internecie w jakiejkolwiek postaci.
 13. PTO nie wlicza się do Karty Stałego Parkowicza (11-sty start gratis).
 14. Dokonanie zgłoszenia udziału w treningu jest równonaczne z akceptają postanowień niniejszego Komunikatu Treningowego.

3. TRASY
UWAGA! Poniższy opis tras oraz ich długości podane są orientacyjnie - mogą się różnić w zależności od lokalizacji konkretnej edycji.

RODZINNA: łatwa, długość około 2-3 km, na ogół wzdłuż dostępnych ścieżek i dróg, przejezdna dla wózków, do potwierdzenia około 12 PK, kolejność obowiązkowa;

ŁAZIK: łatwa, preferująca umiejętności nawigacyjne; długość ok. 3-4 km, względnie męcząca ze względu na wysokości i urozmaicenie terenu, do potwierdzenia około 17 PK, kolejność obowiązkowa;

TUŁACZ: trudna i stosunkowo długa około 3-5 km, przydatne umiejętności nawigacyjne i kompas, do potwierdzenia około 22 PK, kolejność obowiązkowa;

BIEGACZ (BnO): najdłuższa, 3-6 km, z największą liczbą Punktów Kontrolnych, dla miłośników Biegu na Orientację lubiących się zmęczyć i pobiegać w lesie, konieczne umiejętności nawigacyjne i kompas, do potwierdzenia około 30 PK, kolejność dowolna.

Udział na wszystkich trasach indywidualny lub zespołowy bez limitu uczestników w zespole.

4. ZGŁOSZENIA
Drogą internetową
za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego po lewej stronie w menu "wyślij zgłoszenie", do niedzieli 5 lipca do godz. 20:00. Zalecamy dokonywanie zgłoszeń i płatności do piątku 3 lipca godz. 8:00. Późniejsze zgłoszenie nie gwarantuje natychmiastowego otrzymania materiałów treningowych.

UWAGA!!! Po wysłaniu formularza zgłoszeniowego należy sprawdzić, czy na podany w zgłoszeniu e-mail wpłynęło potwierdzenie zgłoszenia. Jeśli tego nie ma należy ponownie wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Prosimy o rozważne dokonywanie zgłoszeń. Osoby, które dokonają zgłoszenia i z różnych przyczyn zrezygnują z treningu prosimy o SMS-a z taką informacją na numer 502 76 55 36. W SMS-ie prosimy podać trasę i nazwiska osób rezygnujących z udziału.

5. WARUNKI UDZIAŁU
Zalecamy, aby osoby starsze oraz przewlekle chore pozostały w domach, by nie narażać się na kontakt z innymi uczestnikami treningu, ale to Wasza decyzja :-).

W czasie treningu obowiązują wszystkie ograniczenia nałożone na obywateli za pośrednictwem przepisów prawa, przede wszystkim za pośrednictwem ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 19 kwietnia 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (z późniejszymi zmianami) tj, w szczególności:

 • obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo kasku ochronnego ust i nosa - nie dotyczy lasu, ale dotyczy m.in. parkingów leśnych, placów zabaw i parków miejskich;
 • obowiązek zachowania odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie w przypadku przemieszczania się pieszo w grupie osób (powyżej 1 osoby)
 • osoby niepełnoletnie do ukończenia 13-tego roku życia mogą brać udział w Parkowym Treningu na Orientację jedynie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej.

6. WSPÓŁPRACA I DOFINANSOWANIE

 • Miasto Gdańsk - Wydział Rozwoju Społecznego
 • Gdański Ośrodek Sportu GOS

7. OPŁATY
Mieszkańcy Gdańska (dzięki wsparciu treningu w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 dzielnicy Orunia Górna - Gdańsk Południe) są zwolnieni z opłat.

Pozostali uczestnicy:

  Niezależnie od wieku i terminu zgłoszenia
Pierwsza osoba w drużynie 15,00 zł
Każda kolejna osoba w tej samej drużynie 3,00 zł

Opłatę treningową wpłacamy na konto:

83 2130 0004 2001 0275 3424 0002
Volkswagen Bank Polska S.A.
z dopiskiem "darowizna na działalność statutową - fundusz rozwoju RGPnO"

Przekazana darowizna nie podlega zwrotowi, nawet w przypadku rezygnacji z udziału w treningu.

8. DANE OSOBOWE I KORESPONDENCJA

 1. Uczestnik treningu wyraża zgodę na publiczne podanie wyników wraz z jego danymi osobowymi w postaci imienia, nazwiska, roku urodzenia i miejscowości zgodnie z dokonanym zgłoszeniem.
 2. Uczestnik zgadza się na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępnia w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204).
 3. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby organizowanych przez Bractwo Przygody Almanak imprez i rajdów jak również na ich gromadzenie w bazach danych Bractwa Przygody Almanak zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Zgoda, o której mowa w pkt a)-c) następuje na czas nieograniczony zarówno czasowo jak i terytorialnie tzn. odnosi się zarówno do terytorium Polski jak i do terytoriów wszystkich innych państw.

Miejska Gra Terenowa DOMINIK

Komunikat Startowy
Główne Miasto 05.07.2020
Niniejszy komunikat stanowi integralną część regulaminu imprezy
opublikowanego w zakładce regulamin ogólny.

1. CENTRUM ZAWODÓW
Miejsce startu: skwer przy Teatrze Szekspirowskim między ul. Zbytki i Słodowników
Mapka lokalizacji startu tutaj.

Dojazd do Centrum Gdańska kolejką SKM lub środkami komunikacji miejskiej. Dalej pieszo na Główne Miasto.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc parkingowych w okolicy i wzrost opłat od 29 czerwca br. sugerujemy dojazd środkami komunikacji miejskiej.

Biuro zawodów czynne od godz. 9:30.

2. WSPÓŁPRACA
Budowniczy tras: Piotr Rzyski

3. PROGRAM IMPREZY
9:30-12:30 praca biura zawodów. Można przyjść o dowolnej godzinie w podanym przedziale czasu.
10:00-12:30 start drużyn zgłoszonych internetowo (z zarezerwowanymi mapami) i drużyn zgłoszonych na miejscu (w ramach puli map rezerwowych). Minuty startowe przydzielane będą na starcie zgodnie z kolejnością rejestracji uczestników na sekretariacie.
11:30-12:30 start drużyn zgłoszonych w dniu imprezy na mapach osób zgłoszonych wcześniej, które nie stawiły się na starcie do godz. 11:30
14:00 godzina zamknięcia mety
14:00-15:00
planowane zbieranie punktów.

Dla każdej drużyny zgłoszonej internetowo zarezerwowana zostanie przynajmniej 1 mapa startowa. Możliwe jest pobranie większej liczby map przez drużynę, jednak z uwagi na ochronę środowiska przewidziana jest jedna mapa na każde dwie osoby startujace w drużynie.

Rezerwacja map obowiązuje do godz. 11:30. Po tej godzinie mapy zostaną rozdysponowane wśród uczestników zgłoszonych w dniu imprezy a start będzie możliwy jedynie do wyczerpania puli dostępnych map. 

Zalecamy, aby osoby zgłoszone internetowo startowały w godz. 9:30-11:30, zaś osoby wcześniej niezgłoszone by przychodziły po godz. 11:30.

4. TRASY
Uczestnicy będą mieli do wybory jedną z dwóch tras:
- "Bramy, Portale, Portyki", której tematyką, jak sama nazwa wskazuje, będą gdańskie bramy, portale i portyki.
- "Trochę "poświęcenia"", gdzie skupimy się na gdańskim sacrum czyli niezliczonej liczbie kościołów i świątyń.

Zadaniem uczestników będzie odnalezienie w miejscach zaznaczonych na mapie detali architektonicznych przedstawionych na załączonych do mapy zdjęciach, a następnie odpowiedzenie na proste pytanie związane z przedstawionym na fotografii obiektem. Dla utrudnienia na mapie zaznaczono więcej miejsc, niż punktów do odnalezienia zatem uczestnik musi zidentyfikować odpowiednie zdjęcia w terenie.

Obowiązkowe jest posiadanie własnego długopisu lub ołówka do zaznaczania właściwych odpowiedzi.

5. ZGŁOSZENIA
Drogą internetową
za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego po lewej stronie w menu "wyślij zgłoszenie", najepiej (niższa, promocyjna opłata) do piątku 3 lipca do godz. 20:00 lub
W bazie zawodów, po wyłączeniu formularza zgłoszeniowego, w miarę dostępnych map.

Medal imprezy zapewniamy osobom, które zgłoszą się do czwartku 2 lipca do godz. 23:00.

UWAGA!!! Po wysłaniu formularza zgłoszeniowego należy sprawdzić, czy drużyna jest na LIŚCIE ZGŁOSZEŃ oraz czy na podany w zgłoszeniu e-mail wpłynęło potwierdzenie zgłoszenia. Jeśli tego nie ma należy ponownie wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Prosimy o rozważne dokonywanie zgłoszeń. Osoby, które dokonają zgłoszenia i z różnych przyczyn zrezygnują ze startu prosimy o SMS-a z taką informacją na numer 502 76 55 36. W SMS-ie prosimy podać trasę i numer drużuny z listy startowej. Pozwoli to na przekazanie przygotowanych medali i map innym uczestnikom.

Na każdą trasę ustalony jest limit zgłoszeń. Na miejscu, w biurze zawodów przyjmowane będą zgłoszenia tylko do wyczerpania zapasu map. Bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenia poprzez internet. Osobom zgłoszonym po terminie oraz w bazie zawodów nie gwarantujemy kompletu świadczeń (zwłaszcza mapy i medalu).

6. WARUNKI UDZIAŁU

 • Osoby niepełnoletnie do 12-tego roku życia mogą brać udział jedynie pod opieką osoby pełnoletniej zgłoszonej jako uczestnik tej samej drużyny. Startując pod opieką innej osoby dorosłej niż jej opiekun prawny (rodzic) muszą posiadać pisemną zgodę opiekuna prawnego, którą należy przekazać w biurze zawodów.
 • Osoby niepełnoletnie w wieku 13-17 lat mogą startować tylko pod opieką pełnoletniego opiekuna prawnego (rodzica), lub za jego pisemną zgodą, którą należy przekazać w biurze zawodów.

Podczas rejestracji należy w sekretariacie Rajdu pozostawić wypełnioną i podpisaną zgodę (wzór w dziale DO POBRANIA). Osoby nieletnie bez zgody opiekunów nie będą dopuszczone do startu.

7. WSPÓŁPRACA I DOFINANSOWANIE

 • Miasto Gdańsk - Wydział Rozwoju Społecznego
 • Firma cateringowa PHU GROTH

8. OPŁATA STARTOWA

  Osoby zgłoszone w terminie do piątku do godz. 20:00. Osoby zgłoszone po terminie i w bazie. Osoby zwolnione z opłat zgłoszone po terminie i w bazie.
Do 3-ego roku życia
(rok ur. 2017-2020)
1,00 zł 3,00 zł 2,00 zł
Dzieci powyżej 3 do 12 lat
(rok ur. 2008-2016)
5,00 zł 8,00 zł 3,00 zł
Młodzież powyżej 12 do 20 lat
(rok ur. 2000-2007)
10,00 zł 15,00 zł 5,00 zł
Dorośli powyżej 20 roku życia
(rok ur. 1999 i starsi)
15,00 zł 22,00 zł 7,00 zł
Wypożyczenie karty SportIdent
(obligatoryjnie 1 dla drużyny)
w przypadku braku własnego chipa
5,00 zł 5,00 zł 0,00 zł
Zakup karty SportIdent
20 podbić PK
(na własność)
70,00 zł 70,00 zł 70,00 zł
Zakup chipa SportIdent
30 podbić PK
(na własność)
180,00 zł 180,00 zł 180,00 zł
Zgubienie wypożyczonej karty
lub chipa SportIdent
70,00 / 180,00 zł 70,00 / 180,00 zł 70,00 / 180,00 zł

Opiekunowie grup szkolnych, stowarzyszeń, klubów itp. udział bezpłatny.

Osoby piekące ciasto na daną edycję Parkowych BnO udział bezpłatny. Szczegóły w zakładce Kawiarniany Kącik.

Opłatę startową wpłacamy w biurze imprezy.

Gry Parkowe na Orientację ALMANAK

Komunikat Startowy
Gdynia Śródmieście 24 października 2020 (sobota!!!)
Niniejszy komunikat stanowi integralną część regulaminu imprezy
opublikowanego w zakładce regulamin ogólny.

1. CENTRUM ZAWODÓW
Miejsce startu: Park Rady Europy, vis-a-vis Teatru Muzycznego, ul. Armii Krajowej, Gdynia.
Mapka lokalizacji startu tutaj.

Biuro zawodów czynne od godz. 9:30.

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną przypominamy, że na terenie biura zawodów, jak również na trasach obowiązuje konieczność noszenia maseczek i zachowania dystansu społecznego.

2. PROGRAM IMPREZY
9:30-13:30 praca biura zawodów. Można przyjść o dowolnej godzinie w podanym przedziale czasu.
10:00-13:30 start drużyn zgłoszonych internetowo (z zarezerwowanymi mapami) i drużyn zgłoszonych na miejscu (w ramach puli map rezerwowych). Minuty startowe przydzielane będą na starcie zgodnie z kolejnością rejestracji uczestników na sekretariacie.
12:00-13:30 start drużyn zgłoszonych w dniu imprezy na mapach osób zgłoszonych wcześniej, które nie stawiły się na starcie do godz. 12:00
14:00 godzina zamknięcia mety
14:00-15:00
planowane zbieranie punktów.

Dla każdej drużyny zgłoszonej internetowo zarezerwowana zostanie przynajmniej 1 mapa startowa. W formularzu zgłoszeniowycm możliwe jest zarezerwowanie większej liczby map. Drużyny rejestrujące się po terminie zgłoszeń (piątek przed imprezą godz. 20:00) lub na samej imprezie otrzymają tylko jedną mapę. Zachęcamy do wcześniejszych zgłoszeń i rezerwacji odpowiedniej liczby map.

Rezerwacja map obowiązuje do godz. 12:00. Po tej godzinie mapy zostaną rozdysponowane wśród uczestników zgłoszonych w dniu imprezy, a start będzie możliwy jedynie do wyczerpania puli dostępnych map. Istnieje możliwość skorzystania z map recyclingowych (oddanych na mecie przez poprzedników).

Zalecamy, aby osoby zgłoszone internetowo startowały w godz. 10:00-12:00, zaś osoby wcześniej niezgłoszone by przychodziły po godz. 12:00.

3. ZGŁOSZENIA
Drogą internetową
za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego po lewej stronie w menu "wyślij zgłoszenie", najepiej (niższa, promocyjna opłata) do piątku 23 października do godz. 20:00 lub
W bazie zawodów, po wyłączeniu formularza zgłoszeniowego, w miarę dostępnych map.

Medal imprezy zapewniamy osobom, które zgłoszą się do czwartku 22 październka do godz. 23:00.

UWAGA!!! Po wysłaniu formularza zgłoszeniowego należy sprawdzić, czy drużyna jest na LIŚCIE ZGŁOSZEŃ oraz czy na podany w zgłoszeniu e-mail wpłynęło potwierdzenie zgłoszenia. Jeśli tego nie ma należy ponownie wypełnić formularz zgłoszeniowy. Prosimy o zapamiętanie numeru drużyny - przyspieszy to formalności w Centrum Zawodów.

Prosimy o rozważne dokonywanie zgłoszeń. Osoby, które dokonają zgłoszenia i z różnych przyczyn zrezygnują ze startu prosimy o SMS-a z taką informacją na numer 502 76 55 36. W SMS-ie prosimy podać trasę i numer drużuny z listy startowej. Pozwoli to na przekazanie przygotowanych medali i map innym uczestnikom.

Na każdą trasę ustalony jest limit zgłoszeń. Na miejscu, w biurze zawodów przyjmowane będą zgłoszenia tylko do wyczerpania zapasu map. Bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenia poprzez internet. Osobom zgłoszonym po terminie oraz w bazie zawodów nie gwarantujemy kompletu świadczeń (zwłaszcza mapy i medalu).

4. WARUNKI UDZIAŁU

 • Osoby niepełnoletnie do 12-tego roku życia mogą brać udział jedynie pod opieką osoby pełnoletniej zgłoszonej jako uczestnik tej samej drużyny. Startując pod opieką innej osoby dorosłej niż jej opiekun prawny (rodzic) muszą posiadać pisemną zgodę opiekuna prawnego, którą należy przekazać w biurze zawodów.
 • Osoby niepełnoletnie w wieku 13-17 lat mogą startować tylko pod opieką pełnoletniego opiekuna prawnego (rodzica), lub za jego pisemną zgodą, którą należy przekazać w biurze zawodów.

Podczas rejestracji należy w sekretariacie Rajdu pozostawić wypełnioną i podpisaną zgodę (wzór w dziale DO POBRANIA). Osoby nieletnie bez zgody opiekunów nie będą dopuszczone do startu.

5. OPŁATA STARTOWA

  Osoby zgłoszone w terminie do piątku do godz. 20:00. Osoby zgłoszone po terminie i w bazie. Osoby zwolnione z opłat zgłoszone po terminie i w bazie.
Do 3-ego roku życia
(rok ur. 2017-2020)
1,00 zł 3,00 zł 2,00 zł
Dzieci powyżej 3 do 12 lat
(rok ur. 2008-2016)
5,00 zł 8,00 zł 3,00 zł
Młodzież powyżej 12 do 20 lat
(rok ur. 2000-2007)
10,00 zł 15,00 zł 5,00 zł
Dorośli powyżej 20 roku życia
(rok ur. 1999 i starsi)
15,00 zł 22,00 zł 7,00 zł
Wypożyczenie karty SportIdent
(obligatoryjnie 1 dla drużyny)
w przypadku braku własnego chipa
5,00 zł 5,00 zł 0,00 zł
Zakup karty SportIdent
20 podbić PK
(na własność)
70,00 zł 70,00 zł 70,00 zł
Zakup chipa SportIdent
30 podbić PK
(na własność)
180,00 zł 180,00 zł 180,00 zł
Zgubienie wypożyczonej karty
lub chipa SportIdent
70,00 / 180,00 zł 70,00 / 180,00 zł 70,00 / 180,00 zł

Opiekunowie grup szkolnych, stowarzyszeń, klubów itp. udział bezpłatny.

Opłatę startową wpłacamy w biurze imprezy.

Gry Parkowe na Orientację ALMANAK

Komunikat Startowy
Gdynia Witomino 13 grudnia 2020
Niniejszy komunikat stanowi integralną część regulaminu imprezy
opublikowanego w zakładce regulamin ogólny.

1. CENTRUM ZAWODÓW
Miejsce startu: Nowy zbiornik retencyjny Witomino, ul.2 MOrskiego Pułku Strzelców (teren dawnych ogródków działkowych "Leśniczówka")
Mapka lokalizacji startu tutaj.

Biuro zawodów czynne od godz. 9:30.

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną przypominamy, że na terenie biura zawodów, jak również na trasach obowiązuje konieczność noszenia maseczek i zachowania dystansu społecznego.

2. PROGRAM IMPREZY
9:30-13:30 praca biura zawodów. Można przyjść o dowolnej godzinie w podanym przedziale czasu.
10:00-13:30 start poszczególnych drużyn w zarezerwowanych przedziałach czasowych (prosimy przestrzegać przydzielonych minut!!!)
14:00 godzina zamknięcia mety
14:00-15:00
planowane zbieranie punktów.

Dla każdej drużyny zgłoszonej internetowo zarezerwowana zostanie przynajmniej 1 mapa startowa. W formularzu zgłoszeniowycm możliwe jest zarezerwowanie większej liczby map. Drużyny rejestrujące się po terminie zgłoszeń (piątek przed imprezą godz. 20:00) lub na samej imprezie otrzymają tylko jedną mapę. Zachęcamy do wcześniejszych zgłoszeń i rezerwacji odpowiedniej liczby map.

3. ZGŁOSZENIA
Drogą internetową
za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego po lewej stronie w menu "wyślij zgłoszenie", najepiej (niższa, promocyjna opłata) do piątku 11 grudnia do godz. 20:00 lub
W bazie zawodów, po wyłączeniu formularza zgłoszeniowego, w miarę dostępnych map.

Medal imprezy zapewniamy osobom, które zgłoszą się do czwartku 10 grudnia do godz. 23:00.

UWAGA!!! Po wysłaniu formularza zgłoszeniowego należy sprawdzić, czy drużyna jest na LIŚCIE ZGŁOSZEŃ oraz czy na podany w zgłoszeniu e-mail wpłynęło potwierdzenie zgłoszenia. Jeśli tego nie ma należy ponownie wypełnić formularz zgłoszeniowy. Prosimy o zapamiętanie numeru drużyny - przyspieszy to formalności w Centrum Zawodów.

Prosimy o rozważne dokonywanie zgłoszeń. Osoby, które dokonają zgłoszenia i z różnych przyczyn zrezygnują ze startu prosimy o SMS-a z taką informacją na numer 502 76 55 36. W SMS-ie prosimy podać trasę i numer drużuny z listy startowej. Pozwoli to na przekazanie przygotowanych medali i map innym uczestnikom.

Na każdą trasę ustalony jest limit zgłoszeń. Na miejscu, w biurze zawodów przyjmowane będą zgłoszenia tylko do wyczerpania zapasu map. Bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenia poprzez internet. Osobom zgłoszonym po terminie oraz w bazie zawodów nie gwarantujemy kompletu świadczeń (zwłaszcza mapy i medalu).

4. WARUNKI UDZIAŁU

 • Osoby niepełnoletnie do 12-tego roku życia mogą brać udział jedynie pod opieką osoby pełnoletniej zgłoszonej jako uczestnik tej samej drużyny. Startując pod opieką innej osoby dorosłej niż jej opiekun prawny (rodzic) muszą posiadać pisemną zgodę opiekuna prawnego, którą należy przekazać w biurze zawodów.
 • Osoby niepełnoletnie w wieku 13-17 lat mogą startować tylko pod opieką pełnoletniego opiekuna prawnego (rodzica), lub za jego pisemną zgodą, którą należy przekazać w biurze zawodów.

Podczas rejestracji należy w sekretariacie Rajdu pozostawić wypełnioną i podpisaną zgodę (wzór w dziale DO POBRANIA). Osoby nieletnie bez zgody opiekunów nie będą dopuszczone do startu.

5. WSPÓŁPRACA I DOFINANSOWANIE

6. OPŁATA STARTOWA

  Osoby zgłoszone w terminie do piątku do godz. 20:00. Osoby zgłoszone po terminie i w bazie. Osoby zwolnione z opłat zgłoszone po terminie i w bazie.
Do 3-ego roku życia
(rok ur. 2017-2020)
1,00 zł 3,00 zł 2,00 zł
Dzieci powyżej 3 do 12 lat
(rok ur. 2008-2016)
5,00 zł 8,00 zł 3,00 zł
Młodzież powyżej 12 do 20 lat
(rok ur. 2000-2007)
10,00 zł 15,00 zł 5,00 zł
Dorośli powyżej 20 roku życia
(rok ur. 1999 i starsi)
15,00 zł 22,00 zł 7,00 zł
Wypożyczenie karty SportIdent
(obligatoryjnie 1 dla drużyny)
w przypadku braku własnego chipa
5,00 zł 5,00 zł 0,00 zł
Zakup karty SportIdent
20 podbić PK
(na własność)
70,00 zł 70,00 zł 70,00 zł
Zakup chipa SportIdent
30 podbić PK
(na własność)
180,00 zł 180,00 zł 180,00 zł
Zgubienie wypożyczonej karty
lub chipa SportIdent
70,00 / 180,00 zł 70,00 / 180,00 zł 70,00 / 180,00 zł

Opiekunowie grup szkolnych, stowarzyszeń, klubów itp. udział bezpłatny.

Opłatę startową wpłacamy w biurze imprezy.