Kiełpinek (Jasień) 14 lipca 2019
Sobieszewo 28 lipca 2019

Niepodległościowa Gra Miejska 2018

Komunikat Startowy
Gdańsk Główne Miasto 11.11.2018

1. CENTRUM ZAWODÓW
Miejsce akcji: Długi Targ w Gdańsku. Mapka lokalizacji biura zawodów tutaj.

Biuro zawodów czynne od godz. 10:00.

Dojazd do Centrum Gdańska kolejką SKM lub środkami komunikacji miejskiej. Dalej pieszo na Targ Węglowy.

2. PROGRAM IMPREZY
10:00-14:00 praca biura zawodów. Nie trzeba przychodzić na 10:00, można być o dowolnej godzinie w podanym przedziale czasu.
10:30-12:30 start drużyn zgłoszonych internetowo (z zarezerwowanymi mapami) i drużyn zgłoszonych na miejscu (w ramach puli map rezerwowych). Minuty startowe przydzielane będą w na starcie zgodnie z kolejnością rejestracji uczestników na sekretariacie.
11:30-12:30 start drużyn zgłoszonych w dniu imprezy na mapach osób zgłoszonych wcześniej, które nie stawiły się na starcie do godz. 11:30
14:00 godzina zamknięcia mety.

Dla każdej zgłoszonej internetowo drużyny zarezerwowane zostaną mapy startowe. Rezerwacja map obowiązuje do godz. 13:00. Po tej godzinie mapy zostaną rozdysponowane wśród uczestników zgłoszonych w dniu imrezy a start będzie możliwy jedynie do wyczerpania puli dostępnych map.

3. WSPÓŁPRACA
Gdański Klub Imprez na Orientację "Bezdroża"
Stowarzyszenie SUM Gdańsk
Herbaciarnio-Kawiarnia Podróżnicza POŁUDNIK 18
Budowniczy tras: Krzysztof Kula

4. TRASY
Uczestnicy będą mieli do wybory jedną z dwóch tras:
- trasa E "Spacer z mapą po Gdańsku", długość 3,5 km, nawiązująca do historii Gdańska i wątków niepodległościowych
- trasa C "Polski Kurier", długość około 4,4 km, której dodatkową atrakcją będzie konieczność odgadnięcia hasła przewodniego

Każdy zespół na starcie otrzyma fragment planu miasta z zaznaczonymi miejscami, które należy odnaleźć. Na trasie, po dotarciu do miejsca zaznaczonego na mapie, każdemu z tych miejsc należy przyporządkować numer zdjęcia, które na ogół nie ukazuje całego obiektu a raczej tylko jego jedną część lub jedynie pewien detal oraz odpowiedzieć na pytanie odnoszące się do danego miejsca. Odpowiedź na pytanie uzyskamy po dokładnym obejrzeniu obiektu, przeczytaniu inskrypcji, tablic etc. Odpowiedzi wpisujemy do karty odpowiedzi, którą po zakończeniu spaceru oddajemy wraz z mapą w tym samym punkcie, gdzie mieści się start czyli na D;ugim Targu. Nasza Niepodległościowa Gra Miejska jest krajoznawczą imprezą na orientację, zatem jednym z punktów, które należy odnaleźć będzie punkt oznaczony tzw. lampionem czyli biało-czerwoną kartką papieru, takim samym jaki stosujemy w turystycznych imprezach na orientację. Przy lampionie powieszona będzie kredka, za pomocą której, do Karty odpowiedzi, należy wpisać kod wydrukowany na lampionie. .

Obowiązkowe jest posiadanie własnego długopisu lub ołówka do zaznaczania właściwych odpowiedzi.

5. SZTAFETA HARCERSKA
Specjalnie z myślą o środowiskach harcerskich proponujemy bieg drużynowy w formie sztafety. Wszystkie drużyny harcerskie i grupy rekonstrukcyjne biorące udział w XVII Paradzie Niepodległości (i nie tylko), przypadającej w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, zapraszamy do włączenia się do rywalizacji w specjalnej sztafecie harcerskiej, w której ważna będzie współpraca w grupie. Drużyny powinny składać się z 3 patroli, które jednocześnie  wyruszą na trasę w celu zdobycia hasła przewodniego i  pełnego szyfru do jego potwierdzenia.

W zgłoszeniu, w polu „Uwagi do organizatorów” należy wpisać hasło „Sztafeta Harcerska”.

Udział w Grze Miejskiej zostanie sfinansowany przez organizatorów, zatem start jest bezpłatny. Wydawanie zadań harcerzom odbywać się będzie w sztabie na Długim Targu od godziny 11-tej (po zakończeniu Parady Niepodległości).

6. ZGŁOSZENIA
Drogą internetową
za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego po lewej stronie w menu "wyślij zgłoszenie", najepiej do piątku 9 listopada 2018 do godz. 20:00 lub
W bazie zawodów, po wyłączeniu formularza zgłoszeniowego, w miarę dostępnych map i kart z pytaniami.

UWAGA!!! Po wysłaniu formularza zgłoszeniowego należy sprawdzić, czy drużyna jest na LIŚCIE ZGŁOSZEŃ oraz czy na podany w zgłoszeniu e-mail wpłynęło potwierdzenie zgłoszenia. Jeśli tego nie ma należy ponownie wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Prosimy o rozważne dokonywanie zgłoszeń. Osoby, które dokonają zgłoszenia i z różnych przyczyn zrezygnują ze startu prosimy o SMS-a z taką informacją na numer 502 76 55 36 - pozwoli to na przekazanie przygotowanych map innym uczestnikom.

Na każdą trasę ustalony jest limit zgłoszeń. Na miejscu, w biurze zawodów przyjmowane będą zgłoszenia tylko do wyczerpania zapasu map. Bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenia poprzez internet. Osobom zgłoszonym po terminie oraz w bazie zawodów nie gwarantujemy kompletu świadczeń (zwłaszcza mapy).

7. WARUNKI UDZIAŁU

  • Osoby niepełnoletnie do 12-tego roku życia mogą brać udział jedynie pod opieką osoby pełnoletniej zgłoszonej jako uczestnik tej samej drużyny. Startując pod opieką innej osoby dorosłej niż jej opiekun prawny (rodzic) muszą posiadać pisemną zgodę opiekuna prawnego, którą należy przekazać w biurze zawodów.
  • Osoby niepełnoletnie w wieku 13-17 lat mogą startować tylko pod opieką pełnoletniego opiekuna prawnego (rodzica), lub za jego pisemną zgodą, którą należy przekazać w biurze zawodów.

Podczas rejestracji należy w sekretariacie Rajdu pozostawić wypełnioną i podpisaną zgodę (wzór w dziale DO POBRANIA po lewej stronie w menu). Osoby nieletnie bez zgody opiekunów nie będą dopuszczone do startu.

8. OPŁATA STARTOWA
Dzięki wsparciu ze strony Stowarzyszenia SUM impreza jest zwolniona z opłaty startowej.

4. TRASY
Ucz