Podleśna Polana (Wrzeszcz) 15 września 2019
Park Oruński 22 września 2019 

Rodzinne Gry Parkowe na Orientację ALMANAK 2019

Komunikat Startowy
Gdańsk - Brzeźno 27 stycznia 2019

Niniejszy komunikat stanowi integralną część regulaminu imprezy
opublikowanego w zakładce regulamin ogólny.

1. CENTRUM ZAWODÓW
Miejsce zbiórki: Szkoła Podstawowa nr 20, ul. Wczasy 3. Mapka lokalizacji biura zawodów tutaj. Wejście bocznym wejściem (pierwsza brama od ul. Hallera).
Na mapie niebieskimi kropkami zaznaczono dojście z bazy do miejsca startu nawigacyjnego (początek mapy).

Biuro zawodów czynne od godz. 9:30.

Dojazd:
Tramwajem nr 3 lub 5, od strony Nowego Portu, do przystanku Mazurska. Dalej pieszo około 230 metrów: w prawo w ul. Dworską i w lewo w ul. Wczasy.
Tramwajem nr 3 lub 5, od strony Hallera, do przystanku Brzeźno. Dalej pieszo około 700 metrów: ul. Walecznych, w prawo w ul. Dworską i w lewo w ul. Wczasy.
Autobusem nr 148 lub 188 do przystanku Dworska. Dalej pieszo około 750 metrów ul. Dworską (po łuku w lewo) aż do ul. wczasy i w lewo do szkoły.
Samochodem aleją gen. Hallera w stronę Brzeźna do parkingu "Brzeźno Plaża". Dalej pieszo ulicą Wczasy aż do szkoły. Nie zalecamy dojazdu pod szkołę - brak miejsc parkingowych. Prosimy też nie zastawiać miejsc parkingowych na terenie kościoła, gdyż są one przeznaczone dla wiernych, którzy w niedzielę przyjadą na mszę.

2. PROGRAM IMPREZY
9:30-12:30 praca biura zawodów. Można przyjść o dowolnej godzinie w podanym przedziale czasu.
10:00-12:30 start drużyn zgłoszonych internetowo (z zarezerwowanymi mapami) i drużyn zgłoszonych na miejscu (w ramach puli map rezerwowych). Minuty startowe przydzielane będą na starcie zgodnie z kolejnością rejestracji uczestników na sekretariacie.
11:30-12:30 start drużyn zgłoszonych w dniu imprezy na mapach osób zgłoszonych wcześniej, które nie stawiły się na starcie do godz. 11:30
14:00 godzina zamknięcia mety
14:00-15:00
planowane zbieranie punktów.

Dla każdej drużyny zgłoszonej internetowo zarezerwowana zostanie przynajmniej 1 mapa startowa. Rezerwacja map obowiązuje do godz. 11:30. Po tej godzinie mapy zostaną rozdysponowane wśród uczestników zgłoszonych w dniu imprezy, a start będzie możliwy jedynie do wyczerpania puli dostępnych map.

Nadal obowiązuje zasada jedna mapa na dwie zgłoszone osoby, chyba że uczestnicy życzyć będą sobie inaczej.

Zalecamy, aby osoby zgłoszone internetowo startowały w godz. 9:30-11:30, zaś osoby wcześniej niezgłoszone by przychodziły po godz. 11:30.

3. ZGŁOSZENIA
Drogą internetową
za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego po lewej stronie w menu "wyślij zgłoszenie", najepiej (niższa, promocyjna opłata) do piątku 25 stycznia 2019 do godz. 20:00 lub
W bazie zawodów, po wyłączeniu formularza zgłoszeniowego, w miarę dostępnych map.

Medal imprezy zapewniamy osobom, które zgłoszą się do czwartku 24.01.2019 do godz. 23:00.

UWAGA!!! Po wysłaniu formularza zgłoszeniowego należy sprawdzić, czy drużyna jest na LIŚCIE ZGŁOSZEŃ oraz czy na podany w zgłoszeniu e-mail wpłynęło potwierdzenie zgłoszenia. Jeśli tego nie ma należy ponownie wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Prosimy o rozważne dokonywanie zgłoszeń. Osoby, które dokonają zgłoszenia i z różnych przyczyn zrezygnują ze startu prosimy o SMS-a z taką informacją na numer 502 76 55 36 - pozwoli to na przekazanie przygotowanych medali i map innym uczestnikom.

Na każdą trasę ustalony jest limit zgłoszeń. Na miejscu, w biurze zawodów przyjmowane będą zgłoszenia tylko do wyczerpania zapasu map. Bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenia poprzez internet. Osobom zgłoszonym po terminie oraz w bazie zawodów nie gwarantujemy kompletu świadczeń (zwłaszcza mapy i medalu).

4. WARUNKI UDZIAŁU

  • Osoby niepełnoletnie do 12-tego roku życia mogą brać udział jedynie pod opieką osoby pełnoletniej zgłoszonej jako uczestnik tej samej drużyny. Startując pod opieką innej osoby dorosłej niż jej opiekun prawny (rodzic) muszą posiadać pisemną zgodę opiekuna prawnego, którą należy przekazać w biurze zawodów.
  • Osoby niepełnoletnie w wieku 13-17 lat mogą startować tylko pod opieką pełnoletniego opiekuna prawnego (rodzica), lub za jego pisemną zgodą, którą należy przekazać w biurze zawodów.

Podczas rejestracji należy w sekretariacie Rajdu pozostawić wypełnioną i podpisaną zgodę (wzór w dziale DO POBRANIA). Osoby nieletnie bez zgody opiekunów nie będą dopuszczone do startu.

5. WSPÓŁPRACA

6. OPŁATA STARTOWA

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 20zwolnieni z opłat. Dokumentem, który należy okazać w sekretariacie podczas rejestracji, potwierdzającym uprawnienie do zwolnienia z opłaty jest ważna legitymacja uczniowska. Rodzicom uczniów SP20 przysługuje zniżka w wysokości 5 zł dla każdej osoby.

UWAGA. Podczas zgłaszania w UWAGACH prosimy zaznaczyć fakt uczęszczania dziecka do SP20.
Weryfikacja wysokości opłaty nastąpi w sekretariacie w dniu imprezy. Prosimy nie sugerować się wyliczeniami formularza zgłoszeniowego.

Zwolnienie z opłat przysługuje tylko i wyłącznie osobom zgłoszonym za pomocą formularza internetowego w terminie podstawowym podanym w punkcie ZGŁOSZENIA.

Pozostali uczestnicy:

  Osoby zgłoszone w terminie do piątku do godz. 20:00. Osoby zgłoszone po terminie i w bazie. Osoby zwolnione z opłat zgłoszone po terminie i w bazie.
Do 3-ego roku życia
(rok ur. 2016-2019)
1,00 zł 3,00 zł 2,00 zł
Dzieci powyżej 3 do 12 lat
(rok ur. 2007-2015)
5,00 zł 8,00 zł 3,00 zł
Młodzież powyżej 12 do 20 lat
(rok ur. 1999-2006)
10,00 zł 15,00 zł 5,00 zł
Dorośli powyżej 20 roku życia
(rok ur. 1998 i starsi)
15,00 zł 22,00 zł 7,00 zł
Wypożyczenie karty SportIdent
(obligatoryjnie 1 dla drużyny)
w przypadku braku własnego chipa
5,00 zł 5,00 zł 0,00 zł
Zakup karty SportIdent
20 podbić PK
(na własność)
70,00 zł 70,00 zł 70,00 zł
Zakup chipa SportIdent
30 podbić PK
(na własność)
180,00 zł 180,00 zł 180,00 zł

Opiekunowie grup szkolnych, stowarzyszeń, klubów itp. udział bezpłatny.

Opłatę startową wpłacamy w biurze imprezy.