Podleśna Polana (Wrzeszcz) 15 września 2019
Park Oruński 22 września 2019 

Trójmiejskie Gry Parkowe na Orientację ALMANAK 2017

Komunikat Startowy
Gdynia Karwiny 29.10.2017

Niniejszy komunikat stanowi integralną część regulaminu imprezy
opublikowanego w zakładce regulamin ogólny.

1. BIURO ZAWODÓW
Miejsce akcji: Polana leśna vis-a-vis TESCO, przy ul. Nowowiczlińskiej, koło wiaduktu obwodnicy.
Mapka lokalizacji biura tutaj.

Biuro zawodów czynne od godz. 9:30.

Dojazd:
Autobusem nr 147, 171 (z Gdańska Oliwy - rozkład jazdy), 172, 180, 181, 191 lub 193 i inne (szczegóły tutaj) do przystanku Karwiny TESCCO i dalej pieszo w stronę obwodnicy. Przed wiaduktem w prawo, lekko pod górkę.
Trolejbusem nr 23, 24, 27 lub 31 do przystanku Karwiny TESCCO i dalej pieszo w stronę obwodnicy. Przed wiaduktem w prawo, lekko pod górkę.
Samochodem ulicą Nowowiczlińską na parking TESCO, następnie pieszo przez ul. Nowowiczlińską na przejściu dla pieszych (nie zbiegać po skarpie i nie przebiegać przez jezdnię w miejscu niedozwolonym), w lewo w stronę obwodnicy. Przed wiaduktem w prawo, lekko pod górkę.

2. PROGRAM IMPREZY
9:30-13:00 praca biura zawodów. Nie trzeba przychodzić na 9:30, można być o dowolnej godzinie w podanym przedziale czasu.
10:00 - 13:00 start z interwałami czasowymi. Minuty startowe przydzielane będą w sekretariacie zgodnie z kolejnością rejestracji uczestników na starcie.
14:00 godzina zamknięcia mety
14:00-15:00
planowane zbieranie punktów.

3. ZGŁOSZENIA
Drogą internetową
, do piątku 27 października 2017 do godz. 20:00 za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego po lewej stronie w menu "wyślij zgłoszenie".

UWAGA!!! Po wysłaniu formularza zgłoszeniowego należy sprawdzić, czy drużyna jest na liście zgłoszeń oraz czy na podany w zgłoszeniu e-mail wpłynęło potwierdzenie zgłoszenia. Jeśli tego nie ma należy ponownie wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Prosimy o rozważne dokonywanie zgłoszeń. Osoby, które dokonają zgłoszenia i z różnych przyczyn zrezygnują ze startu prosimy o SMS-a z taką informacją na numer 502 76 55 36 - pozwoli to na przekazanie przygotowanych medali i map innym uczestnikom.

Medal i nalepkę imprezy zapewniamy osobom, które zgłoszą się do czwartku 26 października 2017 do godz. 23:00.

Na każdą trasę ustalony jest limit zgłoszeń. Na miejscu, w biurze zawodów przyjmowane będą zgłoszenia tylko do wyczerpania zapasu map. Bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenia poprzez internet. Osobom zgłoszonym po terminie oraz w bazie zawodów nie gwarantujemy kompletu świadczeń (zwłaszcza mapy i medalu).

4. WARUNKI UDZIAŁU

  • Osoby niepełnoletnie do 12-tego roku życia mogą brać udział jedynie pod opieką osoby pełnoletniej zgłoszonej jako uczestnik tej samej drużyny. Startując pod opieką innej osoby dorosłej niż jej opiekun prawny (rodzic) muszą posiadać pisemną zgodę opiekuna prawnego, którą należy przekazać w biurze zawodów.
  • Osoby niepełnoletnie w wieku 13-17 lat mogą startować tylko pod opieką pełnoletniego opiekuna prawnego (rodzica), lub za jego pisemną zgodą, którą należy przekazać w biurze zawodów.

Podczas rejestracji należy w sekretariacie Rajdu pozostawić wypełnioną i podpisaną zgodę (wzór w dziale DO POBRANIA). Osoby nieletnie bez zgody opiekunów nie będą dopuszczone do startu w Rajdzie.

5. WSPÓŁPRACA

6. OPŁATA STARTOWA

  Osoby zgłoszone w terminie do piątku do godz. 20:00. Osoby zgłoszone po terminie i w bazie.
Do 3-ego roku życia
(rok ur. 2014-2017)
1,00 zł 3,00 zł
Dzieci powyżej 3 do 12 lat
(rok ur. 2005-2013)
5,00 zł 7,00 zł
Młodzież powyżej 12 do 20 lat
(rok ur. 1997-2004)
10,00 zł 15,00 zł
Dorośli powyżej 20 roku życia
(rok ur. 1996 i starsi)
15,00 zł 20,00 zł

Opiekunowie grup szkolnych, stowarzyszeń, klubów itp. udział bezpłatny.

Opłatę startową opłacamy w biurze imprezy.