Dolina Samborowo 5 maja 2019
Głaz Borkowskiego (Strzyża) 18 maja 2019
(sobota!!!)

Miejska Gra Terenowa DOMINIK 2018

Komunikat Startowy
Gdańsk Główne Miasto 08.07.2018

1. CENTRUM ZAWODÓW
START: Sklep Harcerski DZIUPLA przy Domu Harcerza, Gdańsk, ul. Za Murami 2-10
META: Herbaciarnio-Kawiarnia Południk 18, ul. Garncarska 7-9.

Biuro zawodów czynne od godz. 10:00.

Dojazd do Centrum Gdańska kolejką SKM lub środkami komunikacji miejskiej. Dalej pieszo na Główne Miasto.

Mapka lokalizacji startu poniżej (kliknij aby powiększyć):
mapka start Dominik

2. WSPÓŁPRACA
Sklep Harcerski Dziupla
Herbaciarnio-Kawiarnia Podróżnicza POŁUDNIK 18
Budowniczy tras: Piotr Rzyski

3. PROGRAM IMPREZY
10:00-13:00 praca biura zawodów. Nie trzeba przychodzić na 10:00, można być o dowolnej godzinie w podanym przedziale czasu.
10:00 - 13:30 start z interwałami czasowymi. Minuty startowe przydzielane będą na starcie zgodnie z kolejnością rejestracji uczestników.
14:00 godzina zamknięcia mety.

4. TRASY
Uczestnicy będą mieli do wybory jedną z dwóch tras:
- Krótką pod nazwą "Herby i Symbole", której tematyką będą gównie herby oraz symbole "herbopodobne" umieszczone na gdańskich zabytkach.
- Długą "Bramy i Mosty", której tematyką, jak nazwa wskazuje, będą bramy oraz mosty, choć nie zabraknie też portali i portyków.

Zadaniem uczestników będzie odnalezienie w miejscach zaznaczonych na mapie detali architektonicznych przedstawionych na załączonych do mapy zdjęciach, a następnie odpowiedzenie na proste pytanie związane z przedstawionym na fotografii obiektem. Dla utrudnienia na mapie zaznaczono więcej miejsc, niż punktów do odnalezienia zatem uczestnik musi zidentyfikować odpowiednie zdjęcia w terenie.

Obowiązkowe jest posiadanie własnego długopisu lub ołówka do zaznaczania właściwych odpowiedzi.

5. ZGŁOSZENIA
Drogą internetową
za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego po lewej stronie w menu "wyślij zgłoszenie", najepiej (niższa, promocyjna opłata) do piątku 6 lipca 2018 do godz. 20:00 lub
W bazie zawodów, po wyłączeniu formularza zgłoszeniowego, w miarę dostępnych map.

Medal imprezy zapewniamy osobom, które zgłoszą się do czwartku 21 czerwca 2018 do godz. 23:00.

UWAGA!!! Po wysłaniu formularza zgłoszeniowego należy sprawdzić, czy drużyna jest na LIŚCIE ZGŁOSZEŃ oraz czy na podany w zgłoszeniu e-mail wpłynęło potwierdzenie zgłoszenia. Jeśli tego nie ma należy ponownie wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Prosimy o rozważne dokonywanie zgłoszeń. Osoby, które dokonają zgłoszenia i z różnych przyczyn zrezygnują ze startu prosimy o SMS-a z taką informacją na numer 502 76 55 36 - pozwoli to na przekazanie przygotowanych medali i map innym uczestnikom.

Na każdą trasę ustalony jest limit zgłoszeń. Na miejscu, w biurze zawodów przyjmowane będą zgłoszenia tylko do wyczerpania zapasu map. Bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenia poprzez internet. Osobom zgłoszonym po terminie oraz w bazie zawodów nie gwarantujemy kompletu świadczeń (zwłaszcza mapy i medalu).

6. WARUNKI UDZIAŁU

  • Osoby niepełnoletnie do 12-tego roku życia mogą brać udział jedynie pod opieką osoby pełnoletniej zgłoszonej jako uczestnik tej samej drużyny. Startując pod opieką innej osoby dorosłej niż jej opiekun prawny (rodzic) muszą posiadać pisemną zgodę opiekuna prawnego, którą należy przekazać w biurze zawodów.
  • Osoby niepełnoletnie w wieku 13-17 lat mogą startować tylko pod opieką pełnoletniego opiekuna prawnego (rodzica), lub za jego pisemną zgodą, którą należy przekazać w biurze zawodów.

Podczas rejestracji należy w sekretariacie Rajdu pozostawić wypełnioną i podpisaną zgodę (wzór w dziale DO POBRANIA). Osoby nieletnie bez zgody opiekunów nie będą dopuszczone do startu.

7. WSPÓŁPRACA I DOFINANSOWANIE

8. OPŁATA STARTOWA

  Osoby zgłoszone w terminie do piątku do godz. 20:00. Osoby zgłoszone po terminie i w bazie. Osoby zwolnione z opłat zgłoszone po terminie i w bazie.
Do 3-ego roku życia
(rok ur. 2015-2018)
1,00 zł 3,00 zł 2,00 zł
Dzieci powyżej 3 do 12 lat
(rok ur. 2006-2014)
5,00 zł 8,00 zł 3,00 zł
Młodzież powyżej 12 do 20 lat
(rok ur. 1998-2005)
10,00 zł 15,00 zł 5,00 zł
Dorośli powyżej 20 roku życia
(rok ur. 1997 i starsi)
15,00 zł 22,00 zł 7,00 zł

Opiekunowie grup szkolnych, stowarzyszeń, klubów itp. udział bezpłatny.

Opłatę startową wpłacamy w biurze imprezy.