Dolina Samborowo 19.02.2023
Gdynia Witomino 05.03.2023

Gry Parkowe na Orientację ALMANAK

Komunikat Startowy
Stogi Pusty Staw 19.03.2023
Niniejszy komunikat stanowi integralną część regulaminu imprezy
opublikowanego w zakładce regulamin ogólny.

1. CENTRUM ZAWODÓW
Miejsce zbiórki: Szkoła Podstawowa nr 72 (dawniej Gimnazjum nr 11), ul. Kłosowa 3.

Mapka lokalizacji biura zawodów tutaj.

Biuro zawodów czynne od godz. 9:30.

Dojazd:
Autobusem nr 111 do przystanku Kłosowa. Dalej pieszo około 150 m, w lewo w ul.Kłosową.
Autobusem nr 158, 258 i T8 do przystanku Krucza. Dalej pieszo około 750 m, ul. Kruczą do ul. Nowotnej, w lewo do ul. Stryjewskiego, w lewo do ul. Kłosowej i w prawo do szkoły nr 72. 
Tramwajem brak dojazdu z uwagi na remont torowiska na Stogach.
Samochodem zalecamy parkowoć na osiedlowych ulczkach wewnętrznych, prosimy nie parkować na parkingu Biedronki vis-a-vis szkoły.

2. PROGRAM IMPREZY
9:30-13:30 praca biura zawodów. Można przyjść o dowolnej godzinie w podanym przedziale czasu.
10:00-13:30 start poszczególnych drużyn w zarezerwowanych przedziałach czasowych (prosimy przestrzegać przydzielonych minut!!!)
14:00 godzina zamknięcia mety
14:00-15:00
planowane zbieranie punktów.

Dla każdej drużyny zgłoszonej internetowo zarezerwowana zostanie przynajmniej 1 mapa startowa. W formularzu zgłoszeniowym możliwe jest zarezerwowanie większej liczby map. Drużyny rejestrujące się po terminie zgłoszeń (piątek przed imprezą godz. 19:00) lub na samej imprezie otrzymają tylko jedną mapę. Zachęcamy do wcześniejszych zgłoszeń i rezerwacji odpowiedniej liczby map.

W przypadku braku wystarczającej liczby map istnieje możliwość skorzystania z map recyclingowych (oddanych na mecie przez poprzedników) lub otrzymania mapy w wersji elektronicznej do odzytu na dowolnym smartfonie lub tablecie.

3. ZGŁOSZENIA
Drogą internetową
za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego po lewej stronie w menu "wyślij zgłoszenie", najlepiej (niższa, promocyjna opłata) do piątku 17 marca do godz. 19:00 lub
W bazie zawodów, po wyłączeniu formularza zgłoszeniowego, w miarę dostępnych map.

Medal imprezy zapewniamy osobom, które zgłoszą się do czwartku 16 marca do godz. 23:59.

UWAGA!!! Po wysłaniu formularza zgłoszeniowego należy sprawdzić, czy na podany w zgłoszeniu e-mail wpłynęło potwierdzenie zgłoszenia. Jeśli tego nie ma należy ponownie wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Prosimy o rozważne dokonywanie zgłoszeń. Osoby, które dokonają zgłoszenia i z różnych przyczyn zrezygnują ze startu prosimy o SMS-a z taką informacją na numer 502 76 55 36. W SMS-ie prosimy podać trasę i numer drużuny z listy startowej. Pozwoli to na przekazanie przygotowanych medali i map innym uczestnikom.

Na każdą trasę ustalony jest limit zgłoszeń. Na miejscu, w biurze zawodów przyjmowane będą zgłoszenia tylko do wyczerpania zapasu map. Bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenia poprzez internet. Osobom zgłoszonym po terminie oraz w bazie zawodów nie gwarantujemy kompletu świadczeń (zwłaszcza mapy i medalu).

4. WARUNKI UDZIAŁU

  • Osoby niepełnoletnie do 12-tego roku życia mogą brać udział jedynie pod opieką osoby pełnoletniej zgłoszonej jako uczestnik tej samej drużyny. Startując pod opieką innej osoby dorosłej niż jej opiekun prawny (rodzic) muszą posiadać pisemną zgodę opiekuna prawnego, którą należy przekazać w biurze zawodów.
  • Osoby niepełnoletnie w wieku 13-17 lat mogą startować tylko pod opieką pełnoletniego opiekuna prawnego (rodzica), lub za jego pisemną zgodą, którą należy przekazać w biurze zawodów.

Podczas rejestracji należy w sekretariacie Rajdu pozostawić wypełnioną i podpisaną zgodę (wzór w dziale DO POBRANIA). Osoby nieletnie bez zgody opiekunów nie będą dopuszczone do startu.

5. WSPÓŁPRACA I DOFINANSOWANIE

6. OPŁATA STARTOWA

  Osoby zgłoszone w terminie do piątku do godz. 19:00. Osoby zgłoszone po terminie i w bazie. Osoby zwolnione z opłat zgłoszone po terminie i w bazie.
Do 3-ego roku życia
(rok ur. 2020-2023)
2,00 zł 5,00 zł 3,00 zł
Dzieci powyżej 3 do 12 lat
(rok ur. 2011-2019)
7,00 zł 10,00 zł 3,00 zł
Młodzież powyżej 12 do 20 lat
(rok ur. 2003-2010)
13,00 zł 18,00 zł 5,00 zł
Dorośli powyżej 20 roku życia
(rok ur. 2002 i starsi)
20,00 zł 27,00 zł 7,00 zł
Wypożyczenie karty SportIdent
(obligatoryjnie 1 dla drużyny)
w przypadku braku własnego chipa
5,00 zł 5,00 zł 0,00 zł
Zakup karty SportIdent
20 podbić PK
(na własność)
80,00 zł 80,00 zł 80,00 zł
Zakup chipa SportIdent
30 podbić PK
(na własność)
190,00 zł 190,00 zł 190,00 zł
Zgubienie wypożyczonej karty
lub chipa SportIdent
80,00 / 190,00 zł 80,00 / 190,00 zł 80,00 / 190,00 zł

Opiekunowie grup szkolnych, stowarzyszeń, klubów itp. udział bezpłatny.

Opłatę startową wpłacamy w biurze imprezy.