Kozacza Góra 04.12.2022
Gaj Gutenberga 11.12.2022

Gry Parkowe na Orientację ALMANAK

Komunikat Startowy
Kozacza Góra (Gdańsk Ujeścisko) 4 grudnia 2022
Niniejszy komunikat stanowi integralną część regulaminu imprezy
opublikowanego w zakładce regulamin ogólny.

1. CENTRUM ZAWODÓW
Miejsce startu: Chrześcijańska Szkoła i Przedszkole Montessori nr 2 Gdańsk Południe, ul. Kozacza Góra 74.

Mapka lokalizacji startu tutaj.

Biuro zawodów czynne od godz. 9:30.

Dojazd:
Tramwajem nr 2,6,7 do przystanku Pętla Świętokrzyska. Dojście od przystanku do bazy imprezy - ok. 400m.
Autobusem nr 162, 175 do przystanku Płocka. Dojście od przystanku do bazy imprezy - ok. 400m.
Samochodem do pętli tramwajowej Świętokrzyska, gdzie zalecamy pozostawienie swoich rumaków i dalej pieszo do bazy imprezy około 400 m.

2. PROGRAM IMPREZY
9:30-13:30 praca biura zawodów. Można przyjść o dowolnej godzinie w podanym przedziale czasu.
10:00-13:30 start poszczególnych drużyn w zarezerwowanych przedziałach czasowych (prosimy przestrzegać przydzielonych minut!!!)
14:00 godzina zamknięcia mety
14:00-15:00
planowane zbieranie punktów.

Dla każdej drużyny zgłoszonej internetowo zarezerwowana zostanie przynajmniej 1 mapa startowa. W formularzu zgłoszeniowym możliwe jest zarezerwowanie większej liczby map. Drużyny rejestrujące się po terminie zgłoszeń (piątek przed imprezą godz. 19:00) lub na samej imprezie otrzymają tylko jedną mapę. Zachęcamy do wcześniejszych zgłoszeń i rezerwacji odpowiedniej liczby map.

W przypadku braku wystarczającej liczby map istnieje możliwość skorzystania z map recyclingowych (oddanych na mecie przez poprzedników) lub otrzymania mapy w wersji elektronicznej do odzytu na dowolnym smartfonie lub tablecie.

3. DODATKOWE ATRAKCJE

 • Sprzątanie lasu z nagrodami!!!
  Każdy kto przyniesie z trasy worek śmieci zebranych w lesie otrzyma specjalny upominek od Rady Dzielnicy
 • Strój Mikołaja.
  Każdy, kto przyjdzie z elementami stroju Mikołaja, Śnieżynki lub Elfa (czapka, kurtka, broda, etc.) otrzyma zniżkę na start w wysokości 50%. Za pełny strój start gratis!!!
 • Słodkie niespodzianki 🙂
  Każde dziecko (małe i duże) otrzyma na mecie drobny, mikołajkowy poczęstunek!!

4. ZGŁOSZENIA
Drogą internetową
za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego po lewej stronie w menu "wyślij zgłoszenie", najlepiej (niższa, promocyjna opłata) do piątku 2 grudnia do godz. 19:00 lub
W bazie zawodów, po wyłączeniu formularza zgłoszeniowego, w miarę dostępnych map.

Medal imprezy zapewniamy osobom, które zgłoszą się do czwartku 1 grudnia do godz. 23:59.

UWAGA!!! Po wysłaniu formularza zgłoszeniowego należy sprawdzić, czy na podany w zgłoszeniu e-mail wpłynęło potwierdzenie zgłoszenia. Jeśli tego nie ma należy ponownie wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Prosimy o rozważne dokonywanie zgłoszeń. Osoby, które dokonają zgłoszenia i z różnych przyczyn zrezygnują ze startu prosimy o SMS-a z taką informacją na numer 502 76 55 36. W SMS-ie prosimy podać trasę i numer drużuny z listy startowej. Pozwoli to na przekazanie przygotowanych medali i map innym uczestnikom.

Na każdą trasę ustalony jest limit zgłoszeń. Na miejscu, w biurze zawodów przyjmowane będą zgłoszenia tylko do wyczerpania zapasu map. Bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenia poprzez internet. Osobom zgłoszonym po terminie oraz w bazie zawodów nie gwarantujemy kompletu świadczeń (zwłaszcza mapy i medalu).

5. WARUNKI UDZIAŁU

 • Osoby niepełnoletnie do 12-tego roku życia mogą brać udział jedynie pod opieką osoby pełnoletniej zgłoszonej jako uczestnik tej samej drużyny. Startując pod opieką innej osoby dorosłej niż jej opiekun prawny (rodzic) muszą posiadać pisemną zgodę opiekuna prawnego, którą należy przekazać w biurze zawodów.
 • Osoby niepełnoletnie w wieku 13-17 lat mogą startować tylko pod opieką pełnoletniego opiekuna prawnego (rodzica), lub za jego pisemną zgodą, którą należy przekazać w biurze zawodów.

Podczas rejestracji należy w sekretariacie Rajdu pozostawić wypełnioną i podpisaną zgodę (wzór w dziale DO POBRANIA). Osoby nieletnie bez zgody opiekunów nie będą dopuszczone do startu.

6. WSPÓŁPRACA I DOFINANSOWANIE

7. OPŁATA STARTOWA
Mieszkańcy Dzielnicy Ujeścisko - Łostowice oraz uczniowie Chrześcijańskiej Szkoły Montessori nr 2 (dzięki wsparciu imprezy przez Radę Dzielnicy) są zwolnieni z opłat.

Dokumentami, które należy okazać w sekretariacie podczas rejestracji, potwierdzającymi fakt zamieszkiwania w danej dzielnicy są:
- dowód osobisty lub inny dokument tożsamości z wpisanym adresem z terenu dzielnicy, 
- decyzja prezydenta Miasta Gdańska orzekająca o wpisaniu do rejestru wyborców na terenie danej dzielnicy (w przypadku gdy adres zamieszkania jest inny niż adres wpisany w dowodzie osobistym).

- rachunek za prąd, gaz, inne z wpisanym nazwiskiem i adresem z dzielnicy.

Zwolnienie z opłat przysługuje tylko i wyłącznie mieszkańcom zgłoszonym za pomocą formularza internetowego w terminie podstawowym podanym w punkcie ZGŁOSZENIA.

Pozostali uczestnicy:

  Osoby zgłoszone w terminie do piątku do godz. 19:00. Osoby zgłoszone po terminie i w bazie. Osoby zwolnione z opłat zgłoszone po terminie i w bazie.
Do 3-ego roku życia
(rok ur. 2019-2022)
1,00 zł 3,00 zł 2,00 zł
Dzieci powyżej 3 do 12 lat
(rok ur. 2010-2018)
5,00 zł 8,00 zł 3,00 zł
Młodzież powyżej 12 do 20 lat
(rok ur. 2002-2009)
10,00 zł 15,00 zł 5,00 zł
Dorośli powyżej 20 roku życia
(rok ur. 2001 i starsi)
15,00 zł 22,00 zł 7,00 zł
Wypożyczenie karty SportIdent
(obligatoryjnie 1 dla drużyny)
w przypadku braku własnego chipa
5,00 zł 5,00 zł 0,00 zł
Zakup karty SportIdent
20 podbić PK
(na własność)
70,00 zł 70,00 zł 70,00 zł
Zakup chipa SportIdent
30 podbić PK
(na własność)
180,00 zł 180,00 zł 180,00 zł
Zgubienie wypożyczonej karty
lub chipa SportIdent
70,00 / 180,00 zł 70,00 / 180,00 zł 70,00 / 180,00 zł

Opiekunowie grup szkolnych, stowarzyszeń, klubów itp. udział bezpłatny.

Opłatę startową wpłacamy w biurze imprezy.