22 lipca 2018 - Wyspa Sobieszewska

Trójmiejskie Gry Parkowe na Orientację ALMANAK 2017

Komunikat Startowy
Wronia Górka (Gdańsk-Aniołki) 27.08.2017
Niniejszy komunikat stanowi integralną część regulaminu imprezy
opublikowanego w zakładce regulamin ogólny.

1. CENTRUM ZAWODÓW
Miejsce startu: teren przy Restauracji Gospoda przy Placu Zebrań Ludowych w Gdańsku.

Biuro zawodów czynne od godz. 9:30.

Dojazd:

Tramwajem nr 2, 3 ,4, 6, 7, 9, 11, 12, 63 do przystanku Brama Oliwska. Dalej pieszo ulicą 3-go Maja, za placem Zebrań Ludowych w prawo w ul. Gen. Antoniego Giełguda i po 110 m w prawo przez bramę na teren Restauracji Gospoda.

Samochodem aleją Zwycięstwa (a jeszcze lepiej Traktem Konnym) w kierunku Gdańska, w prawo w 3-go Maja, za placem Zebrań Ludowych w prawo w ul. Gen. Antoniego Giełguda i po 100 m w lewo na parking vis a vis Restauracji Gospoda. Uwaga, prosimy o nie wjeżdżanie na teren Gospody, aby nie blokować miejsc gościom restauracji.

Mapka lokalizacji startu tutaj.

2. PROGRAM IMPREZY
9:30-12:30 praca biura zawodów.
10:00 - 12:30 start z interwałami czasowymi. Minuty startowe przydzielane będą w boksie startowym zgodnie z kolejnością rejestracji uczestników w sekretariacie.
14:00 godzina zamknięcia mety
14:00-15:00
planowane zbieranie punktów.

3. ZGŁOSZENIA
Drogą internetową
, do piątku 25 sierpnia 2017, godz. 20:00 za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego po lewej stronie w menu "wyślij zgłoszenie".

UWAGA!!! Po wysłaniu formularza zgłoszeniowego należy sprawdzić, czy drużyna jest na liście zgłoszeń oraz czy na podany w zgłoszeniu e-mail wpłynęło potwierdzenie zgłoszenia. Jeśli tego nie ma należy ponownie wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Prosimy o rozważne dokonywanie zgłoszeń. Osoby, które dokonają zgłoszenia i z różnych przyczyn zrezygnują ze startu prosimy o SMS-a z taką informacją na numer 502 76 55 36 - pozwoli to na przekazanie przygotowanych medali i map innym uczestnikom.

Medal i nalepkę imprezy zapewniamy osobom, które zgłoszą się do czwartku 27.08.2016 do godz. 23:00.

Na każdą trasę ustalony jest limit zgłoszeń. Na miejscu, w biurze zawodów przyjmowane będą zgłoszenia tylko do wyczerpania zapasu map. Bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenia poprzez internet. Osobom zgłoszonym po terminie oraz w bazie zawodów nie gwarantujemy kompletu świadczeń (zwłaszcza mapy i medalu).

4. WARUNKI UDZIAŁU

  • Osoby niepełnoletnie do 12-tego roku życia mogą brać udział jedynie pod opieką osoby pełnoletniej zgłoszonej jako uczestnik tej samej drużyny. Startując pod opieką innej osoby dorosłej niż jej opiekun prawny (rodzic) muszą posiadać pisemną zgodę opiekuna prawnego, którą należy przekazać w biurze zawodów.
  • Osoby niepełnoletnie w wieku 13-17 lat mogą startować tylko pod opieką pełnoletniego opiekuna prawnego (rodzica), lub za jego pisemną zgodą, którą należy przekazać w biurze zawodów.

Podczas rejestracji należy w sekretariacie Rajdu pozostawić wypełnioną i podpisaną zgodę (wzór w dziale DO POBRANIA). Osoby nieletnie bez zgody opiekunów nie będą dopuszczone do startu w Rajdzie.

5. WSPÓŁPRACA I DOFINANSOWANIE

  • Miasto Gdańsk - Wydział Rozwoju Społecznego
  • Kawiarenka Podróżnicza Południk18.pl
  • Sklep turystyczny tuttu.pl