22 lipca 2018 - Wyspa Sobieszewska

Trójmiejskie Gry Parkowe na Orientację ALMANAK 2016

Komunikat Startowy
Gdańsk-Wrzeszcz (Podleśna Polana) 07.05.2017
Niniejszy komunikat stanowi integralną część regulaminu imprezy
opublikowanego w zakładce regulamin ogólny.

1. CENTRUM ZAWODÓW
Miejsce startu: Gdańsk Wrzeszcz - Podleśna Polana, ul. Podleśna w Gdańsku.

Biuro zawodów czynne od godz. 9:30.

Dojazd:
Tramwajem do przystanku "Galeria Bałtycka", w Al. Żołnierzy Wyklętych, w lewo w ul. Obywatelską, przez ul Partyzantów w ul. Podleśną.
Samochodem Aleją Żołnierzy Wyklętych, następnie ul. Partyzantów, na skrzyżowaniu ze światłami w prawo, na rozwidleniu w prawo w stronę lasu i drogą do końca lub od strony ul. Jaśkowa Dolina, w ul. Batorego, pod koniec ostro w lewo w ul. Podleśną i drogą do końca.

Z uwagi na niewielką ilość miejsc postojowych zalecamy pozostawienie aut na wcześniejszych parkingach i dojście pieszo lub dojazd tramwajem.

Mapka lokalizacji startu tutaj

2. PROGRAM IMPREZY
9:30-12:30 praca biura zawodów.Nie trzeba przychodzić na 9:30, można być o dowolnej godzinie w podanym przedziale czasu.
10:00 - 12:30 start z interwałami czasowymi. Minuty startowe przydzielane będą w sekretariacie zgodnie z kolejnością rejestracji uczestników na starcie.
14:00 godzina zamknięcia mety
14:00-15:00
planowane zbieranie punktów.

3. ZGŁOSZENIA
Drogą internetową, do piątku 5 maja do godz. 20:00 za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

UWAGA!!! Po wysłaniu formularza zgłoszeniowego należy sprawdzić, czy drużyna jest na liście zgłoszeń oraz czy na podany w zgłoszeniu e-mail wpłynęło potwierdzenie zgłoszenia. Jeśli tego nie ma należy ponownie wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Prosimy o rozważne dokonywanie zgłoszeń. Osoby, które dokonają zgłoszenia i z różnych przyczyn zrezygnują ze startu prosimy o maila z taka informacją - pozwoli to na przekazanie przygotowanych medali i map innym uczestnikom.

Medal zapewniamy osobom, które zgłoszą się do czwartku 4 maja do godz. 23:00.

Na każdą trasę ustalony jest limit zgłoszeń. Na miejscu, w biurze zawodów przyjmowane będą zgłoszenia tylko do wyczerpania zapasu map. Bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenia poprzez internet. Osobom zgłoszonym po terminie oraz w bazie zawodów nie gwarantujemy kompletu świadczeń (zwłaszcza mapy i medalu).

4. WARUNKI UDZIAŁU

  • Osoby niepełnoletnie do 12-tego roku życia mogą brać udział jedynie pod opieką osoby pełnoletniej zgłoszonej jako uczestnik tej samej drużyny. Startując pod opieką innej osoby dorosłej niż jej opiekun prawny (rodzic) muszą posiadać pisemną zgodę opiekuna prawnego, którą należy przekazać w biurze zawodów.
  • Osoby niepełnoletnie w wieku 13-17 lat mogą startować tylko pod opieką pełnoletniego opiekuna prawnego (rodzica), lub za jego pisemną zgodą, którą należy przekazać w biurze zawodów.

Podczas rejestracji należy w sekretariacie Rajdu pozostawić wypełnioną i podpisaną zgodę (wzór w dziale DO POBRANIA). Osoby nieletnie bez zgody opiekunów nie będą dopuszczone do startu w Rajdzie.

5. WSPÓŁPRACA I DOFINANSOWANIE

  • Miasto Gdańsk - Wydział Rozwoju Społecznego.
  • Rada Dzielnicy Wrzeszcz Górny.
  • Kawiarenka Podróżnicza Południk18.pl
  • Sklep turystyczny tuttu.pl