22 lipca 2018 - Wyspa Sobieszewska

Trójmiejskie Gry Parkowe na Orientację ALMANAK 2017

Komunikat Startowy
Złota Karczma 18.06.2017

1. CENTRUM ZAWODÓW
Miejsce startu: polana przy ścianie lasu, za blokiem Złota Karczma 17 i Lidl-em.

Biuro zawodów czynne od godz. 9:30.

Dojazd:
- autobusem nr 110, 122,126,157,210 do przystanku Złota Karczma. Dojście od przystanku do biura imprezy ul. Złota Karczma na zaplecze marketu Lidl - ok. 500m ścieżką w prawo między marketem a blokami

Zmotoryzowani mogą pozostawić swoje rumaki na parkingu przy markecie Lidl lub przy centrum handlowym.

Mapka lokalizacji startu tutaj.

2. PROGRAM IMPREZY

9:30-12:30 praca biura zawodów.
10:00 - 12:30 start z interwałami czasowymi. Minuty startowe przydzielane będą w boksie startowym zgodnie z kolejnością rejestracji uczestników w sekretariacie.
14:00 godzina zamknięcia mety
14:00-15:00
planowane zbieranie punktów.

3. ZGŁOSZENIA
Drogą internetową, do piątku, 16 czerwcz 2017 do godz. 20:00 za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

UWAGA!!! Po wysłaniu formularza zgłoszeniowego należy sprawdzić, czy drużyna jest na liście zgłoszeń oraz czy na podany w zgłoszeniu e-mail wpłynęło potwierdzenie zgłoszenia. Jeśli tego nie ma należy ponownie wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Prosimy o rozważne dokonywanie zgłoszeń. Osoby, które dokonają zgłoszenia i z różnych przyczyn zrezygnują ze startu prosimy o maila z taką informacją - pozwoli to na przekazanie przygotowanych medali i map innym uczestnikom.

Medal zapewniamy osobom, które zgłoszą się do czwartku do godz. 23:00.

Na każdą trasę ustalony jest limit zgłoszeń. Na miejscu, w biurze zawodów przyjmowane będą zgłoszenia tylko do wyczerpania zapasu map. Bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenia poprzez internet. Osobom zgłoszonym po terminie oraz w bazie zawodów nie gwarantujemy kompletu świadczeń (zwłaszcza mapy i medalu).

4. WARUNKI UDZIAŁU

  • Osoby niepełnoletnie do 12-tego roku życia mogą brać udział jedynie pod opieką osoby pełnoletniej zgłoszonej jako uczestnik tej samej drużyny. Startując pod opieką innej osoby dorosłej niż jej opiekun prawny (rodzic) muszą posiadać pisemną zgodę opiekuna prawnego, którą należy przekazać w biurze zawodów.
  • Osoby niepełnoletnie w wieku 13-17 lat mogą startować tylko pod opieką pełnoletniego opiekuna prawnego (rodzica), lub za jego pisemną zgodą, którą należy przekazać w biurze zawodów.

Podczas rejestracji należy w sekretariacie Rajdu pozostawić wypełnioną i podpisaną zgodę (wzór w dziale DO POBRANIA). Osoby nieletnie bez zgody opiekunów nie będą dopuszczone do startu w Rajdzie.

5. WSPÓŁPRACA I DOFINANSOWANIE

  • Miasto Gdańsk - Wydział Rozwoju Społecznego
  • Kawiarenka Podróżnicza Południk18.pl
  • Sklep turystyczny tuttu.pl