22 lipca 2018 - Wyspa Sobieszewska

Trójmiejskie Gry Parkowe na Orientację ALMANAK 2017

Komunikat Startowy
Gdańsk Chełm 10.09.2017

Niniejszy komunikat stanowi integralną część regulaminu imprezy
opublikowanego w zakładce regulamin ogólny.

1. BIURO ZAWODÓW
Miejsce akcji: boisko OSiR przy al. Wincentego Witosa. Mapka lokalizacji biura tutaj.

Biuro zawodów czynne od godz. 9:30.

Dojazd:
Tramwajem nr 2, 4, 6, 7, 11 lub 63 do przystanku Chełm-Witosa i dalej pieszo w stronę kompleksu sportowo-rekreacyjnego.
Autobusem nr 108, 118, 195 lub 227 do przystanku Chełm-Witosa i dalej pieszo w stronę kompleksu sportowo-rekreacyjnego.

2. PROGRAM IMPREZY
9:30-13:00 praca biura zawodów. Nie trzeba przychodzić na 9:30, można być o dowolnej godzinie w podanym przedziale czasu.
10:00 - 13:00 start z interwałami czasowymi. Minuty startowe przydzielane będą w sekretariacie zgodnie z kolejnością rejestracji uczestników na starcie.
14:00 godzina zamknięcia mety
14:00-15:00
planowane zbieranie punktów.

3. ZGŁOSZENIA
Drogą internetową
, do piątku 8 września 2017 do godz. 20:00 za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego po lewej stronie w menu "wyślij zgłoszenie".

UWAGA!!! Po wysłaniu formularza zgłoszeniowego należy sprawdzić, czy drużyna jest na liście zgłoszeń oraz czy na podany w zgłoszeniu e-mail wpłynęło potwierdzenie zgłoszenia. Jeśli tego nie ma należy ponownie wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Prosimy o rozważne dokonywanie zgłoszeń. Osoby, które dokonają zgłoszenia i z różnych przyczyn zrezygnują ze startu prosimy o SMS-a z taką informacją na numer 502 76 55 36 - pozwoli to na przekazanie przygotowanych medali i map innym uczestnikom.

Medal i nalepkę imprezy zapewniamy osobom, które zgłoszą się do czwartku 7 września 2017 do godz. 23:00.

Na każdą trasę ustalony jest limit zgłoszeń. Na miejscu, w biurze zawodów przyjmowane będą zgłoszenia tylko do wyczerpania zapasu map. Bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenia poprzez internet. Osobom zgłoszonym po terminie oraz w bazie zawodów nie gwarantujemy kompletu świadczeń (zwłaszcza mapy i medalu).

4. WARUNKI UDZIAŁU

  • Osoby niepełnoletnie do 12-tego roku życia mogą brać udział jedynie pod opieką osoby pełnoletniej zgłoszonej jako uczestnik tej samej drużyny. Startując pod opieką innej osoby dorosłej niż jej opiekun prawny (rodzic) muszą posiadać pisemną zgodę opiekuna prawnego, którą należy przekazać w biurze zawodów.
  • Osoby niepełnoletnie w wieku 13-17 lat mogą startować tylko pod opieką pełnoletniego opiekuna prawnego (rodzica), lub za jego pisemną zgodą, którą należy przekazać w biurze zawodów.

Podczas rejestracji należy w sekretariacie Rajdu pozostawić wypełnioną i podpisaną zgodę (wzór w dziale DO POBRANIA). Osoby nieletnie bez zgody opiekunów nie będą dopuszczone do startu w Rajdzie.

5. WSPÓŁPRACA I DOFINANSOWANIE

  • Miasto Gdańsk - Wydział Rozwoju Społecznego
  • Rada Dzielnicy Chełm
  • Sklep turystyczny tuttu.pl
  • Kawiarenka Podróżnicza Południk18.pl